Σημειώσεις

Παυλόπουλος, Κ., Ευελπίδου Ν., Βουβαλίδης, Κ., Βασιλόπουλος Α., 2007, Σημειώσεις εργασίας υπαίθρου. ‘Εφαρμογές της Γεωμορφολογίας, Θεωρία & Πράξη’, για το εκπαιδευτικού σεμιναρίου ‘Εφαρμογές της Γεωμορφολογίας: θεωρία και πράξη’ (συνδιοργάνωση ΕΚΠΑΑ, ΕΚΠΑ, Χαροκόπειο Παν/μιο Αθηνών, Επιτροπή Γεωμορφολογίας & Περιβάλλοντος, Γεωπολιτισμικό Πάρκο Αν.Αιγαίου) που έλαβε χώρα στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης, 13-18/12-07, σελ. 76.

FaceBook  Twitter