Σημειώσεις

Βαϊόπουλος Δ., Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., Σκιάνης Γ., 2008, ‘Προβολικά Συστήματα και Ανάλυση Τριμεταβλητών Παραμέτρων’, Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος ‘Μαθηματική Γεωγραφία’ του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών ‘Γεωγραφία & Περιβάλλον’, p. 87.

FaceBook  Twitter