Σημειώσεις

Μαθηματική Γεωγραφία

Βαϊόπουλος Δ., Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., Σκιάνης Γ., 2008, ‘Προβολικά Συστήματα και Ανάλυση Τριμεταβλητών Παραμέτρων’, Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος ‘Μαθηματική Γεωγραφία’ του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών ‘Γεωγραφία & Περιβάλλον’, p. 87.

FaceBook  Twitter

Εφαρμογές της Γεωμορφολογίας, Θεωρία & Πράξη

Παυλόπουλος, Κ., Ευελπίδου Ν., Βουβαλίδης, Κ., Βασιλόπουλος Α., 2007, Σημειώσεις εργασίας υπαίθρου. ‘Εφαρμογές της Γεωμορφολογίας, Θεωρία & Πράξη’, για το εκπαιδευτικού σεμιναρίου ‘Εφαρμογές της Γεωμορφολογίας: θεωρία και πράξη’ (συνδιοργάνωση ΕΚΠΑΑ, ΕΚΠΑ, Χαροκόπειο Παν/μιο Αθηνών, Επιτροπή Γεωμορφολογίας & Περιβάλλοντος, Γεωπολιτισμικό Πάρκο Αν.Αιγαίου) που έλαβε χώρα στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης, 13-18/12-07, σελ. 76.

FaceBook  Twitter

Guide to Samos Island

Vassilopoulos A., Evelpidou N., Stamatakis, M., 2006, Σημειώσεις εργασίας υπαίθρου. ‘Guide to Samos Island’, για την συνάντηση με θέμα ‘CAVESNETWORK, Steering Meeting & Thematic Seminar ‘Risks & Safety’‘, στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG III C CAVESNETWORK που έλαβε χώρα στην νήσο Σάμο, 5-7/10/2006, σελ. 31.

FaceBook  Twitter

GeoCultural Resources of Samos Island - a brief guide

Vassilopoulos A., Evelpidou N., Stamatakis, M., 2006, Σημειώσεις εργασίας υπαίθρου. ‘GeoCultural Resources of Samos Island - a brief guide-’, για το συνέδριο συνεδρίου με τίτλο ‘Cultural Landscapes: Economy and Regional Development’ στις 5-6 Μαΐου 2006 στη νήσο Σάμο, στα πλαίσια της Δράσης Α27 του ευρωπαϊκού προγράμματος COST, σελ. 26.

FaceBook  Twitter

Erosion and Geomorphology

Pavlopoulos K., Evelpidou N., Vassilopoulos A., Xanthakis M., 2009, Erosion and Geomorphology, Field trip guide στα πλαίσια του training school Soil protection in sloping Mediterranean Agri-Environments, Erasmus Intensive Training Programme, SPinSMEDE 2009.

FaceBook  Twitter