Προπτυχιακά μαθήματα

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

Eργαστηριακές ασκήσεις για το προπτυχιακό μάθημα ‘Επεξεργασία γεωλογικών δεδομένων με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών’.

Περιγραφή μαθήματος
Hardware και Software για γεωλογικές εφαρμογές.  Λειτουργικό σύστημα, Λογικά διατάγματα και Γεωλογικά μοντέλα. Γλώσσες Προγραμματισμού για Γεωλογικές εφαρμογές. Βάσεις δεδομένων και Γεωγραφικό σύστημα Πληροφοριών.

FaceBook  Twitter