Προπτυχιακά μαθήματα

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

Μάθημα και Εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος ‘Πληροφορική και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών’ (2004 - 2009).

Περιγραφή μαθήματος
Βασικές αρχές λειτουργίας υπολογιστών – Λειτουργικά συστήματα MSDOS – Windows – Unix – Περιβάλλον Δικτύου – Χειρισμός διαδικτύου – Ανάλυση Εφαρμογών – Λογικά Διαγράμματα – Γλώσσες Προγραμματισμού (Fortran – Basic). Αρχές Χαρτογράφησης – Συστήματα Γεωγραφικών και Καρτεσιανών Προβολών – Μετασχηματισμοί Συντεταγμένων – Τύποι Δεδομένων – Χωρική Διάσταση Δεδομένων – Εισαγωγή δεδομένων – Τοπολογία - Θεματικά επίπεδα – Σχεδιασμός ΓΣΠ – Βάσεις Δεδομένων – Απεικόνιση Δεδομένων (Χάρτες – Διαγράμματα κλπ) – Μέθοδοι Χαρτογραφικής Ανάλυσης – Συσχετίσεις Θεματικών Επιπέδων.


Για το βιβλίο του μαθήματος πατήστε εδώ και για τις σημειώσεις πατήστε εδώ.

FaceBook  Twitter