Προπτυχιακά μαθήματα

ΑΤΕΙ Χαλκίδας
Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Μάθημα και Εργαστηριακές ασκήσεις στο γνωστικό αντικείμενο ‘Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών’.

Περιγραφή μαθήματος
Βασικές αρχές λειτουργίας υπολογιστών – Λειτουργικά συστήματα MSDOS – Windows – Unix – Περιβάλλον Δικτύου – Χειρισμός διαδικτύου – Ανάλυση Εφαρμογών – Λογικά Διαγράμματα – Γλώσσες Προγραμματισμού (Fortran – Basic). Αρχές Χαρτογράφησης – Συστήματα Γεωγραφικών και Καρτεσιανών Προβολών – Μετασχηματισμοί Συντεταγμένων – Τύποι Δεδομένων – Χωρική Διάσταση Δεδομένων – Εισαγωγή δεδομένων – Τοπολογία - Θεματικά επίπεδα – Σχεδιασμός ΓΣΠ – Βάσεις Δεδομένων – Απεικόνιση Δεδομένων (Χάρτες – Διαγράμματα κλπ) – Μέθοδοι Χαρτογραφικής Ανάλυσης – Συσχετίσεις Θεματικών Επιπέδων.

Attachments:
Download this file (GIS_SubjectDescription.pdf)GIS_SubjectDescription.pdf [ ] 92 kB
FaceBook  Twitter