Προπτυχιακά μαθήματα

2004-2009 ΕΚΠΑ "Πληροφορική & GIS"

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

Μάθημα και Εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος ‘Πληροφορική και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών’.

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

2004-2005 ΕΚΠΑ "Πληροφορική"

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

Εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος ‘Πληροφορική’.

FaceBook  Twitter