Προπτυχιακά μαθήματα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας "GIS"

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο (Μάθημα και Εργαστήρια) «Πληροφοριακά συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας» (2017 - σήμερα).

FaceBook  Twitter

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας "GIS"

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο (Μάθημα και Εργαστήρια) «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών» (2017 - σήμερα).

FaceBook  Twitter

ΕΚΠΑ "Πληροφορική & GIS"

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

Μάθημα και Εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος ‘Πληροφορική και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών’ (2004 - 2009).

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

ΕΚΠΑ "Γεωμορφολογία"

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

Εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος ‘Γεωμορφολογία’ (2004 - 2007).

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter

ΕΚΠΑ "Πληροφορική"

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

Εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος ‘Πληροφορική’ (2004 - 2005).

FaceBook  Twitter

ΕΚΠΑ "Φυσική Γεωγραφία"

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

Eργαστηριακές ασκήσεις για το προπτυχιακό μάθημα ‘Φυσική Γεωγραφία’ (1995 - 2002).

Περισσότερα...

FaceBook  Twitter