Ευρεσιτεχνίες

2008 Aυτόματο Αντιπλημμυρικό Σύστημα

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Βασιλόπουλος Ανδρέας, Ευελπίδου Νίκη) από τον ΟΒΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης (No:20080100086/ 06.02.2008) με θέμα: ‘Σύστημα αυτόματης αντιπλημμυρικής προστασίας από υπερχείλιση υδρογραφικού δικτύου’.

FaceBook  Twitter

2007 Erosion 3D monitoring

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Ευελπίδου Νίκη, Βασιλόπυλος Ανδρέας, Γκουρνέλλος Θεόδωρος) από τον ΟΒΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης (No:200701003767/ 05.12.2007) με θέμα: ‘Σύστημα συνεχούς παρακολούθησης της διάβρωσης (γεωμορφολογικής) σε τρεις διαστάσεις’.

FaceBook  Twitter

2004 Health InfoSystem

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Βασιλόπουλος Ανδρέας) από τον ΟΒΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης (No: 20040100454/ 29.11.2004) με θέμα: ‘Ατομικό Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας’.

FaceBook  Twitter

2004 GPS_ReadyMap

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Βασιλόπουλος Ανδρέας) από τον ΟΒΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης (No: 20040100354/ 08.09.2004) με θέμα: ‘Χάρτης ειδικός για δορυφορικό Ανιχνευτή Στίγματος’.

FaceBook  Twitter

2001 Fire Detection with Laser

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Βασιλόπουλος Ανδρέας) από τον ΟΒΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης (No: 20000100359 / 20.10.2000) με θέμα: ‘Ανίχνευση εστιών πυρκαϊάς σε μεγάλης έκτασης ανοικτούς χώρους, μέσω συστήματος εκπομπής και λήψης διασταυρούμενων δεσμών ακτίνων laser’.

FaceBook  Twitter