Ευρεσιτεχνίες

Health InfoSystem

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Βασιλόπουλος Ανδρέας) από τον ΟΒΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης (No: 20040100454/ 29.11.2004) με θέμα: ‘Ατομικό Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας’.

FaceBook  Twitter

GPS_ReadyMap

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Βασιλόπουλος Ανδρέας) από τον ΟΒΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης (No: 20040100354/ 08.09.2004) με θέμα: ‘Χάρτης ειδικός για δορυφορικό Ανιχνευτή Στίγματος’.

FaceBook  Twitter

Fire Detection with Laser

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Βασιλόπουλος Ανδρέας) από τον ΟΒΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης (No: 20000100359 / 20.10.2000) με θέμα: ‘Ανίχνευση εστιών πυρκαϊάς σε μεγάλης έκτασης ανοικτούς χώρους, μέσω συστήματος εκπομπής και λήψης διασταυρούμενων δεσμών ακτίνων laser’.

FaceBook  Twitter

Erosion 3D monitoring

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Ευελπίδου Νίκη, Βασιλόπυλος Ανδρέας, Γκουρνέλλος Θεόδωρος) από τον ΟΒΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης (No:200701003767/ 05.12.2007) με θέμα: ‘Σύστημα συνεχούς παρακολούθησης της διάβρωσης (γεωμορφολογικής) σε τρεις διαστάσεις’.

FaceBook  Twitter

Aυτόματο Αντιπλημμυρικό Σύστημα

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Βασιλόπουλος Ανδρέας, Ευελπίδου Νίκη) από τον ΟΒΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης (No:20080100086/ 06.02.2008) με θέμα: ‘Σύστημα αυτόματης αντιπλημμυρικής προστασίας από υπερχείλιση υδρογραφικού δικτύου’.

FaceBook  Twitter