Ερευνητικά projects

Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems: Networking and Outreach
European Cooperation in Science and Technology
Domain: Earth System Science and Environmental Management – ESSEM
COST ACTION ES1308
Εθνικός Εκπρόσωπος - Management Committee Member: Ανδρέας Βασιλόπουλος

Η δράση “Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems: Networking and Outreach”, στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας και της καταλληλότητας των πειραμάτων, των δεδομένων και των μοντέλων που χρησιμοποιούνται στην έρευνα της κλιματικής αλλαγής, στην προηγμένη χρήση των πειραματικών δεδομένων για την ανάπτυξη σεναρίων και στην ενίσχυση της κατάρτισης της επόμενης γενιάς ερευνητών της κλιματικής αλλαγής στον πειραματισμό και τη μοντελοποίηση.

Αυτός ο φιλόδοξος στόχος θα επιτευχθεί ενισχύοντας τη συνεργασία όλης της ερευνητικής κοινότητας για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή πειραμάτων κλιματικής αλλαγής, μετρήσεων και μοντελοποίησης των πειραματικών επιπτώσεων.

Η επιστημονική ομάδα έχει εξαιρετικά διεπιστημονικό προφίλ συμπεριλαμβανομένων τομέων γνώσης, όπως η οικολογία των φυτών και του εδάφους, η οικοφυσιολογία, η μικροβιολογία, η υδρολογία, η γενετική, η βιοχημεία, η βιο-μετεωρολογία, η φυσική, η μοντελοποίηση και η διαχείριση δεδομένων. Ως εκ τούτου, η ομάδα έχει τις δυνατότητες να παρέχει ολιστικές απόψεις και αξιολογήσεις των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε χερσαία οικοσυστήματα και στον τρόπο μελέτης τους. Η έρευνα της κλιματικής αλλαγής παρουσιάζει ιδιαίτερες προκλήσεις λόγω της πολυπλοκότητας των επιμέρους αιτιών, καθώς και του συνδυασμού τους με την αλληλεπίδραση μεταξύ δεδομένων και μοντελοποίησης.

Η δράση αυτή θα υλοποιήσει επιστημονικές συνθέσεις αναφορικά με την τρέχουσα κατανόηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, θα εντοπίσει τα κενά στη γνώση και θα δημιουργήσει κατευθυντήριες γραμμές για μελλοντικά πειράματα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε νέες προκλήσεις, όπως η πολύ-παραγοντική πίεση και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Περαιτέρω, η δράση θα αντιμετωπίσει βασικές επιστημονικές προκλήσεις και θα καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση των δυνατοτήτων των δεδομένων και μετα-δεδομένων και την καλύτερη διασύνδεση  μεταξύ πειραμάτων και μοντέλων.

Διεπιστημονική ομάδα της Δράσης

Η επιτροπή διαχείρισης της δράσης “Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems: Networking and Outreach” αποτελείται συνολικά από 43 εκπροσώπους της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, συνολικά 24 χωρών, μεταξύ των οποίων είναι οι: Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Κροατία, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σουηδία, Τσέχικη Δημοκρατία.

Δραστηριότητες της Δράσης:

 • Δημιουργία πλαισίων και οδηγών καλής πρακτικής για μελλοντικά πειράματα ελέγχου της κλιματικής αλλαγής, αναφορικά με την ανταπόκριση χερσαίων οικοσυστημάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ακραία γεγονότα.
 • Σύνθεση και προώθηση της χρήσης των παρατηρήσεων κατά μήκος των φυσικών κλιματικών κλίσεων ως δείκτες για τα κλιματικά πειράματα και ως εργαλείο για την απόκτηση μηχανιστικής αντίληψης.
 • Ανταλλαγή δεδομένων μέσω της δημιουργίας βάσεων μετα-δεδομένων και κατευθυντήριων γραμμών. Το περιεχόμενο των βάσεων μετα-δεδομένων θα σχετίζεται με σχετικές πληροφορίες για την κάθε περιοχή, τα χαρακτηριστικά των πειραμάτων, τις μεθοδολογίες, την ανταπόκριση των μετρήσεων, την ενσωμάτωση μοντέλου-δεδομένων, τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, τις σχετικέ δημοσιεύσεις, διάφορα στοιχεία επαφών κτλ.  
 • Πανευρωπαϊκή συνεργασία ερευνητών που ασχολούνται με τη μοντελοποίηση και τα πειράματα ώστε να βελτιωθεί η χρήση των μοντέλων στα στάδια του πειραματικού σχεδιασμού, η αξιολόγηση και η διεύρυνση των πειραμάτων που σχετίζονται με ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως είναι η μακροχρόνια ανομβρία, τα κύματα καύσωνα ή ψύχους, οι πλημμύρες ή οι ξηρασίες.
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα κλιμάκωσης και μεταφοράς δεδομένων και γνώσεων.


Ομάδες εργασίας της Δράσης:

 • Working Group 1 - Πλαίσια και οδηγία καλών πρακτικών για μελλοντικά  πειράματα ελέγχου της κλιματικής αλλαγής.
 • Working Group 2 - Η χρήση των παρατηρήσεων κατά μήκος των φυσικών κλιματικών κλίσεων, ως δείκτης των κλιματικών πειραμάτων.
 • Working Group 3 - Ανταλλαγή δεδομένων και μετα-δεδομένων.
 • Working Group 4 - Ολοκληρωμένοι πειραματισμοί και μοντελοποίηση του οικοσυστήματος.


Επικοινωνιακές μέθοδοι των ομάδων εργασίας:

 • Οδηγίες “καλών πρακτικών”
 • Εννοιολογικά πλαίσια
 • Βάση μεταδεδομένων
 • Θερινά σχολεία
 • Διοργάνωση διεθνών επιστημονικών συνεδρίων
 • Workshops
 • Επιστημονικές αποστολές σύντομης διάρκειας
 • Διαδραστική ηλεκτρονική σελίδα
FaceBook  Twitter