Ερευνητικά projects

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ‘Earth Observation’ με θέμα ‘Development of an interpretation model of satellite imagery data, for the environmental monitoring of the East Aegean coastal zone’, Χρηματοδότηση ESA (European Space Agency).

FaceBook  Twitter