Ερευνητικά projects

Πρόγραμμα Κινητικότητας Leonardo Da Vinci σε συνεργασία με το Ίδρυμα Budapest University of Technology and Economics - Ουγγαρία. Κωδικός: HU/05/PL/205. ‘Practical Placements of Young Engineering Graduates’. Επιστημονική υπεύθυνος και συντονίστρια του εκπαιδευτικού προσωπικού.

FaceBook  Twitter