Διάλεξη με θέμα ‘Underground water flow mapping’, καθώς και αντίστοιχη εργασία υπαίθρου στα πλαίσια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ‘Εφαρμογές της Γεωμορφολογίας: θεωρία και πράξη’ που έλαβε χώρα στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης, 13-18/12-07.

FaceBook  Twitter