Διαλέξεις δύο ημερών (7-8/04/08) με αντικείμενο ‘fluvial erosion – processes and modelisation’ στο training school SPinSMEDE - Soil Protection in Sloping Mediterranean Agri-Environments που έλαβε χώρα στην Bragança-Portugal από· 06/04/2008 -19/04/2008.

FaceBook  Twitter