Διαλέξεις

2008 "Fluvial erosion-proceses and modelisation-Πορτογαλία"

Διαλέξεις δύο ημερών (7-8/04/08) με αντικείμενο ‘fluvial erosion – processes and modelisation’ στο training school SPinSMEDE - Soil Protection in Sloping Mediterranean Agri-Environments που έλαβε χώρα στην Bragança-Portugal από· 06/04/2008 -19/04/2008.

FaceBook  Twitter

2007 "Underground water flow mapping"

Διάλεξη με θέμα ‘Underground water flow mapping’, καθώς και αντίστοιχη εργασία υπαίθρου στα πλαίσια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ‘Εφαρμογές της Γεωμορφολογίας: θεωρία και πράξη’ που έλαβε χώρα στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης, 13-18/12-07.

FaceBook  Twitter

2003 "Τα GIS στη γεωαρχαιολογία"

Σειρά διαλέξεων με θέμα ‘Τα GIS στη γεωαρχαιολογία’, στο σεμινάριο ‘New Technology in Geoarchaeology’, που έλαβε χώρα στην Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή 17-19/02/03, με διοργανωτές το Εργαστήριο Τηλεανίχνευσης του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Παν/μιου Αθηνών, τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή και το ερευνητικό κέντρο ISTA (Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquite) του Παν/μιου της Franche Comte.

FaceBook  Twitter

2003 "Precission Mapping of Roman cadastres"

Διάλεξη με θέμα ‘Precission Mapping of Roman cadastres’ στο Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquite, του Παν/μιου της Franche Comte, Γαλλία.

FaceBook  Twitter