Διακρίσεις

Υποτροφία 3ετούς διάρκειας από την Ακαδημία Αθηνών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Παν/μιο Αθηνών.

FaceBook  Twitter