Διακρίσεις

Υποτροφία 2 ετών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για εκπόνηση μετα-διδακτορικής έρευνας στο Παν/μιο Αθηνών.

FaceBook  Twitter