Διακρίσεις

Υποτροφία ΙΚΥ

Υποτροφία 2 ετών (2004 - 2006) από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για εκπόνηση μετα-διδακτορικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

FaceBook  Twitter

Υποτροφία Ακαδημίας

Υποτροφία 3ετούς διάρκειας (1997-2000) από την Ακαδημία Αθηνών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

FaceBook  Twitter

Τιμητική Διάκριση Ε.Σ.

Απονομή διπλώματος τιμητικής διάκρισης από τον Ελληνικό Στρατό για το ζήλο, το αίσθημα ευθύνης και την προσφορά σε θέματα εκπαίδευσης των Ευελπίδων και εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (2002).

FaceBook  Twitter

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (20080100086)

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Βασιλόπουλος Ανδρέας, Ευελπίδου Νίκη) από τον ΟΒΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης (No:20080100086/ 06.02.2008) με θέμα: ‘Σύστημα αυτόματης αντιπλημμυρικής προστασίας από υπερχείλιση υδρογραφικού δικτύου’.

FaceBook  Twitter

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (200701003767)

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Ευελπίδου Νίκη, Βασιλόπουλος Ανδρέας, Γκουρνέλλος Θεόδωρος) από τον ΟΒΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης (No:200701003767/ 05.12.2007) με θέμα: ‘Σύστημα συνεχούς παρακολούθησης της διάβρωσης (γεωμορφολογικής) σε τρεις διαστάσεις’.

FaceBook  Twitter

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (20040100454)

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Βασιλόπουλος Ανδρέας) από τον ΟΒΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης (No: 20040100454/ 29.11.2004) με θέμα: ‘Ατομικό Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας’.

FaceBook  Twitter

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (20040100354)

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Βασιλόπουλος Ανδρέας) από τον ΟΒΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης (No: 20040100354/ 08.09.2004) με θέμα: ‘Χάρτης ειδικός για δορυφορικό Ανιχνευτή Στίγματος’.

FaceBook  Twitter

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (20000100359)

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Βασιλόπουλος Ανδρέας) από τον ΟΒΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης (No: 20000100359 / 20.10.2000) με θέμα: ‘Ανίχνευση εστιών πυρκαϊάς σε μεγάλης έκτασης ανοικτούς χώρους, μέσω συστήματος εκπομπής και λήψης διασταυρούμενων δεσμών ακτίνων laser’.

FaceBook  Twitter