Δημοσιεύσεις

1. Γκουρνέλος Θ., Βαϊόπουλος Δ., Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., 1995, Γεωμορφολογική Μελέτη της Θήρας – Σύνθεση Παλαιοαναγλύφου, Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 12-14 Οκτωβρίου, 128-139. [1]

FaceBook  Twitter