Δημοσιεύσεις

21. Νάστος Π., Ευελπίδου Ν., Βασιλόπουλος Α., 1999, Χωρική κατανομή του ετήσιου θερμοκρασιακού εύρους στον Ελλαδικό χώρο με τη χρήση GIS, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου συνεδρίου: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών· Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις, In CD. [22]
20. Βαϊόπουλος Δ., Ευελπίδου Ν., Βασιλόπουλος Α., 1999, Εκτίμηση της κατανομής των πυρκαϊών ως φυσική καταστροφή στα νησιά του Βορείου Ιονίου πελάγους με τη χρήση GIS, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου συνεδρίου: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών· Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις, In CD. [21]
19. Γκουρνέλος Θ., Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., 1999, Μελέτη της διαβρωσιμότητας του αναγλύφου σε περιβάλλον Γ.Σ.Π. με τη χρήση κανόνων ασαφούς λογικής, Πρακτικά 1ου Πανελληνίου συνεδρίου: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών· Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις, In CD. [20]
18. Βαϊόπουλος Δ., Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., 1999, Κατασκευή λογισμικού για την παρακολούθηση μέσω GPS κινούμενων αντικειμένων σε πολλαπλά παράθυρα συστήματος GIS, Πρακτικά Διημερίδας με θέμα ‘Διαστημικές Εφαρμογές και Περιβάλλον’, Σύμη. [19]
17. Βαϊόπουλος Δ., Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., 1999, Μελέτη οπτικής επαφής επιλεγμένων χώρων της νήσου Ιθάκης, με τη χωματερή – Ανάλυση του προβλήματος με τη χρήση κατάλληλου αλγορίθμου σε GIS, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 282-287, Αθήνα. [18]
16. Vaiopoulos D., Vassilopoulos A., Evelpidou N., Vassilas N., Perantonis S., Charou E., Varoufakis S., 1999, Land cover Thematic map production by photointerpretation and quantitative analysis of Satellite imagery, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 326-330, Αθήνα. [17]
15. Ευελπίδου Ν., Βασιλόπουλος Α., Βερυκίου Ε., 1999, Ψηφιακή αναπαράσταση της μορφολογίας του ηπειρωτικού και υποθαλάσσιου συνεχούς περιβάλλοντος της κοιλάδας της Βασιλικής (νήσος Λευκάδα), με τη χρήση αλγορίθμων GIS, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 295-298, Αθήνα. [16]
14. Gournelos Th., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 1999, Using Internet – based GIS technology to handle Geomorphological and Environmental data, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 288-294, Αθήνα. [15]
13. Gournelos Th., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 1999, A morphometric analysis using GIS to deduce geomorphological process - natural hazards, at Zakynthos island, Proceedings of the 6th International conference on Environmental Science and Technology, Samos, Vol. II, 371-378. [14]

FaceBook  Twitter