Δημοσιεύσεις

63. Bartkowiak A., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2002, Establishing erosion risk index, exemplified by data from Greek islands, Communication, LVII Scientific Session ‘Biometry: Theory and Practice’, Dep. of Mathematical and Statistical Methods, Agricultural University of Poznan, Biometrical letters, Polish Biometric Society, Vol. 39, No 2, 85-89. [68]
62. Bartkowiak A., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2002, Problems encountered when determining the erosion risk of an event in case of imprecise information, Proceedings of Symposia on Methods of Artificial Intelligence, Poland - Gliwice, Silesian University of Technology and Polish Association for Computational Mechanics, November 15-17, T. Burzynski, W. Cholewa, W. Moczulski (eds), 19-26. [67]
61. Bartkowiak A., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2002, Self-organizing maps as a tool for comparison of two classifications, Proceedings of the XVth Summer School of Biometrics, Lednice - Czechoslovakia, Vol. XV, 5-15. [66]
60. Vassilopoulos A., Evelpidou N., Komianou A., 2002, Geomorphological and Environmental changes of south Attika coastal zone, Proceedings of the 1st Conference ‘Oceanographical aspects of a sustainable Mediterranean’, Αθήνα 27-29 Σεπτεμβρίου, In CD. [65]
59. Evelpidou N., Poulos S., Vassilopoulos A., 2002, Geomorphological and Hydrological setting of the touristic beaches of the Paros island, Proceedings of the 1st Conference of the Europeran Federation of Marine Science and Technology Societes (EFMS), Athens 27-29/09/02, In CD. [64]
58. Vaiopoulos D., Vassilopoulos A., Evelpidou N., Skianis G., 2002, Geomorphological study of Samaria gorge (Crete) using Remote Sensing techniques and GIS, Proceedings of SPIE (International Society for optical Engineering): Congress of Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications and Geology II, Agia Pelagia, Crete, Greece, 23-26 September, Chair/ Editor: Manfred Ehlers, Vol. 4886, 408-416. [63]
57. Evelpidou N., Vassilopoulos A., Vaiopoulos D., Manta I.D., 2002, Environmental monitoring in Sidari bay (Corfu island) using Remote Sensing and GIS techniques, Congress of Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications and Geology II, Agia Pelagia, Crete, Greece, 23-26 September, Chair/ Editor: Manfred Ehlers, Vol. 4886, 375-380. [62]
56. Sabot V., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2002, Study of environmental and geomorphological consequences at Acheloos delta (West Greece) due to anthropogenic interferences, using GIS. In M. Ehlers (ed.), Proceedings of 10th SPIE International Symposium on Remote Sensing: Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications and Geology II, Agia Pelagia, Crete, 22-27 September 2002: Vol. 4886, 381-389, Bellingham, WA: SPIE. [61]
55.  Βαϊόπουλος Δ., Ευελπίδου Ν., Βασιλόπουλος Α., 2002, Γεωμορφολογική και περιβαλλοντική μελέτη της νότιας Εύβοιας με χρήση μεθόδων Τηλεανίχνευσης και GIS, Κοινωνικές πρακτικές και χωρική πληροφορία: Ευρωπαϊκή και Ελληνική Εμπειρία στα ΓΣΠ, In CD. [60]
54. Βαϊόπουλος Δ., Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., 2002, Ανάπτυξη GIS για την αποτύπωση και ανάλυση των καταστροφών στο δήμο Ν. Φιλαδέλφειας, από το σεισμό της 07/09/99, Κοινωνικές πρακτικές και χωρική πληροφορία: Ευρωπαϊκή και Ελληνική Εμπειρία στα ΓΣΠ, In CD. [59]
53. Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., Ριζάκης, Α., 2002, Εφαρμογή της Τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), στη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας & Ιστορίας, Κοινωνικές πρακτικές και χωρική πληροφορία: Ευρωπαϊκή και Ελληνική Εμπειρία στα Γ.Σ.Π., In CD. [58]
52. Σαμπώ, Β., Ευελπίδου Ν., Γκουρνέλος Θ., Βασιλόπουλος Α., 2002, Η επικινδυνότητα διάβρωσης της νήσου Πάρου με τη χρησιμοποίηση κανόνων ασαφούς λογικής σε περιβάλλον ΓΣΠ, Κοινωνικές πρακτικές και χωρική πληροφορία: Ευρωπαϊκή και Ελληνική Εμπειρία στα ΓΣΠ, In CD. [57]
51. Σαμπώ Β., Ευελπίδου Ν., Γκουρνέλος Θ., Βασιλόπουλος Α., 2002, Υπολογισμός επικινδυνότητας διάβρωσης στη νήσο Νάξο με τη χρησιμοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Οκτωβρίου 3-6, Vol. II, 232-239. [56]
50. Verikiou E., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2002, Geomorphological characteristics in Leukas island using GIS, Proceedings of the 6th Pan-Hellenic geographical congress of the Hellenic Geographical Society, October 3-6, Vol. I, 395-402. [55]
49. Bartkowiak A., Gournelos Th., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2002, Self –organizing maps – a helpful tool in clustering areas with similar factors of erosion risk, Proceedings of the 6th Pan-Hellenic geographical congress of the Hellenic Geographical Society, October 3-6, Vol. II, 87-94. [54]
48. Gournelos Th., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2002, Classification of drainage basin for environmental purposes in GIS platform using soft computing approach, Proceedings of the 6th Pan-Hellenic geographical congress of the Hellenic Geographical Society, October 3-6, Vol. II, 151-158. [53]
47. Vassilopoulos A., Gournelos Th., Evelpidou N., 2002, Land use – Land cover classification for the island of Cephalonia, Proceedings of the VI International conference ‘Protection and Restoration of the Environment’, 1-5 July, Skiathos, 1761-1768. [50]
46. Vaiopoulos D., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2002, Remote Sensing and GIS technology in Andros’ island environmental characteristics, Proceedings of the VI International conference ‘Protection and Restoration of the Environment’, 1-5 July, Skiathos, 1889-1891. [49]
45. Gournelos Th., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2002, Erosional processes in the north-eastern part of Attika (Oropos coastal zone) using web-GIS and soft computing technology, Proceedings of the 3rd International conference on Risk Analysis, 19-21 June, Sintra, Portugal, WITpress, Vol. III, 416-424. [48]
44. Ευελπίδου Ν., Βασιλόπουλος Α., Βαϊόπουλος Δ., 2002, Δημιουργία και Εφαρμογή του αλγορίθμου ‘Grid Maker’ στον εντοπισμό παράλληλων ρηγμάτων στη νήσο Σίφνο, Πρακτικά Β’ Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, 28/2-1/3 Αθήνα, In CD. [47]
43. Vaiopoulos D., Vassilopoulos A., Evelpidou N., Komianou A., 2002, GIS and Visualisation techniques in the Geoarchaeology and cultural heritage of Santorini island, Πρακτικά Β’ Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, 28/2-1/3 Αθήνα, In CD. [46]
42. Βασιλόπουλος Α., Βαϊόπουλος Δ., Ευελπίδου Ν., 2002, Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για το πρόγραμμα Edunet: Πανελλήνιο Δίκτυο για την εκπαίδευση, Κοινωνικές πρακτικές και χωρική πληροφορία: Ευρωπαϊκή και Ελληνική Εμπειρία στα ΓΣΠ, In CD. [45]

FaceBook  Twitter