Δημοσιεύσεις

2001 - 2020

153. Ruggieri G., Spada G., Εvelpidοu N., Pirazzoli P., Vassilopoulοs A., 2010, Testing competing GIA models against field observations along the Tyrrhenian coasts of Italy, XVIII. INQUA Congress Bern 20-27/07 2011, Abstract [183].
152. Vouvalidis K., Evelpidou N., Vassilopoulos A., Syrides G., Pavlopoulos K., Paraschou Th., Triantafyllou M., 2010, Reconstructing a changing environment between the ancient city of Samos and the Heraion Temple (Samos Island, Greece), Landscape archaeology. Egypt and the mediterranean world, Cairo, Egypt, 19-21 September 2010, Abstract. [180]
151. Evelpidou N., Pirazzoli P.A., Vassilopoulos A., Tomasin A., 2010, Holocene submerged shorelines on Theologos area (Greece), Zeitschrift fur Geomorphologie, In print. [179]
150. Nastos, P.T., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2010, Brief communication: Does climatic change in precipitation drive erosion in Naxos island, Greece?, Natural Hazards and Earth Sciences (NHESS), In print. [178]
149. Evelpidou N., Pavlopoulos K., Vassilopoulos A., Triantafyllou M., Vouvalidis K., Syrides G., 2010, Paleogeographical records in western Naxos (Greece) and sea level changes in Upper Holocene. Geodynamica Acta, In print. [177]
148. Evelpidou N., Pavlopoulos K., Vassilopoulos A., Triantafyllou M., Vouvalidis K., Syrides G., 2010, Holocene palaeogeographical reconstruction of the western part of Naxos island (Greece), Landscape archaeology. Egypt and the mediterranean world, Cairo, Egypt, 19-21 September 2010, Abstract. [176]
147. Stocchi P., Evelpidou N., Pirazzoli P., Vassilopoulos A., Ruggieri G., Vermeersen B., Spada G., 2010, Sea-level change model predictions based on geomorphological data in Cyclades (Greece) and Tunisia. European Geosciences Union, General Assembly 2010, Vienna, Austria, 02 – 07 May 2010, Abstract. [175]
146. Evelpidou N., Pavlopoulos K., Vassilopoulos A., Triantafyllou M., Vouvalidis K., Syrides G., 2010, Paleoenvironmental evolution of Vigla western Naxos (Cyclades, Greece), depositional environment and sea level changes in Upper Holocene. European Geosciences Union, General Assembly 2010, Vienna, Austria, 02 – 07 May 2010, Abstract. [174]
145. Evelpidou N., Vouvalidis K., Vassilopoulos A., Pavlopoulos K., Syrides G., Triantafyllou M., Paraschou Th., 2010, Holocene Palaeogeographical reconstruction of the southeastern part of Samos island (Greece). European Geosciences Union, General Assembly 2010, Vienna, Austria, 02 – 07 May 2010, Abstract. [173]
144. Leonidopoulou D., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2009, GIS tools for erosion studies-Development of erosion risk index map. Exercise, In Evelpidou N., de Figueiredo T. (eds) Soil Protection in Sloping Mediterranean Agri-Environments, Lectures and exercises, Instituto Politecnico de Braganca, ISBN: 978-972-745-107-4, p.p. 73-75. [172]
143. Leonidopoulou D., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2009, GIS tools for erosion studies-Development of erosion risk index map. Case study: Tinos island, Cyclades, Greece, In Evelpidou N., de Figueiredo T. (eds) Soil Protection in Sloping Mediterranean Agri-Environments, Lectures and exercises, Instituto Politecnico de Braganca, ISBN: 978-972-745-107-4, p.p.67-72. [171]
142. Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2009, Types of water erosion, In Evelpidou N., de Figueiredo T. (eds) Soil Protection in Sloping Mediterranean Agri-Environments, Lectures and exercises, Instituto Politecnico de Braganca, ISBN: 978-972-745-107-4, p.p.53-66. [170]
141. Krek A., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2009, Formalisation of a GIS-Based Methodology for Landscape change analysis: Example of Erosion in Naxos island (Aegean Sea, Greece), In Orejas, A., Mattingly, D., Clavel-Lévêque, M. (eds.) From present to past through landscape, Madrid (CSIC –COST – CE), 239-255. NIPO: 472-09-120-3, ISBN: 978-84-00-08908-5. [169]
140. Gournelos Th., Vassilopoulos A., Evelpidou N., Hofierka J., Karkani E., 2009, Application of digital terrain analysis to geoarcheology: a case study from Thera Island (Greece), In Orejas,A., Mattingly, D., Clavel-Lévêque, M. (eds.) From present to past through landscape, Madrid (CSIC –COST – CE), 229-238. NIPO: 472-09-120-3, ISBN: 978-84-00-08908-5. [168]
139. Evelpidou N., Mamassis N., Vassilopoulos A., Makropoulos Ch., Koutsoyiannis D., 2009, Flooding in Athens: The Kephisos River flood event of 21-22/10/1994, Proceedings of International conference on Urban Flood Management, 25-27 November 2009, UNESCO, Paris, In CD. [167]
138. David V., Evelpidou N., Vassilopoulos A., Foudoulis I., Boglis A., 2009, Flood modeling in Karlovassi basin area – Samos island (Greece), Proceedings of International conference on Urban Flood Management, 25-27 November 2009, UNESCO, Paris, In CD. [166]
137. Taysun A., Ozden N., Sahin Taysun K., Yilmaz G., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2009, The causes, evolution and environmental evaluation of sand dunes activity in Manisa-Akselendi plain, Ulusal Kuraklik ve Collesme Sempozyumu, 16-18 Haziran 2009, Konya, Turkey, Abstract. [164]
136. Stamatopoulos L., Vassilopoulos A., Evelpidou N., Gkavakou P., 2009, Badlands within the central Corinth gulf in Derveni area (North Peloponnesus, Greece), 7th International Conference on Geomorphology, 6-11 July, 2009. Abstract. [163]
135. Evelpidou N., Pavlopoulos K., Vassilopoulos A., Triantafyllou M., Vouvalidis K., Syrides G., 2009, Palaeoenvironmental records in western Naxos (Greece) and sea level changes in Upper Holocene, 7th International Conference on Geomorphology, 6-11 July, 2009, Abstract. [162]
134. Nastos P., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2009, The role of climate variability and human activities in the dune fields evolution in Naxos island, Greece. Proceedings 11th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST 2009), Χανιά Κρήτη (3-5 Σεπτεμβρίου 2009), Vol. II, 649-654. [161]
133. Boglis A., Evelpidou N., Vassilopoulos A., Lekkas D., Foudoulis I., Gournelos Th., 2009, Urban flood modeling in Karlovassi area – Samos island, Abstract, Proceedings of 11th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST 2009), Χανιά Κρήτη (3-5 Σεπτεμβρίου 2009), Vol. II, 83-91. [160]
132. Centeri C., Evelpidou N., Vassilopoulos A., Daniilidis A., 2009, Soil erosion in urban areas (Athens – Budapest), Proceedings of 11th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST 2009), Χανιά Κρήτη (3-5 Σεπτεμβρίου 2009), Vol. II, 156-162. [159]
158. Koutsomichou I., Poulos S., Evelpidou N., Anagnostou Ch., Ghionis G., Vassilopoulos A., 2009, Geomorphological evolution of the Kalivia coastal zone (SW Attika) in relation to human activities, Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria (GFDQ), 32/ 1, 49-56. [158]
131. Evelpidou N., Leonidopoulou D., Vassilopoulos A., 2009, Tafoni and Alveoles formation. An example from Naxos and Tinos islands, in ‘EU Natural Heritage from East to West’, Springer, ISBN: 978-3-642-01576-2, Editors: Evelpidou N., de Figueiredo T., Mauro F., Tecim V., Vassilopoulos A., p.p.35-42. [157]
130. Vassilopoulos A., Evelpidou N., Chartidou K., 2009, Santorini Geomorphological evolution in ‘EU Natural Heritage from East to West’, Springer, ISBN: 978-3-642-01576-2, Editors: Evelpidou N., de Figueiredo T., Mauro F., Tecim V., Vassilopoulos A., p.p.1-14. [156]
155.Krek A., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2009, Formalisation of a GIS-Based Methodology for Landscape change analysis: Example of Erosion in Naxos island (Aegean Sea, Greece), International meeting on Geoinformation in Geocultural Landscapes, COST A27, Iceland, September 2008, Abstract. [155]
129. Gaki-Papanastassiou K., Evelpidou N., Maroukian H., Vassilopoulos A., 2009, Palaeogeographic evolution of the Cyclades islands (Greece) during the Holocene. In: Coastal and Marine Geospatial Technologies (Eds) coastal Systems and Continental Margins, David R. Green (Ed.), Springer copyright, 297-304. [154]
128. Evelpidou N., Poulos S., Vassilopoulos A., 2009, Natural Processes and Dynamics of The Coastal Zone of The Paros Island (Cyclades Islands of Aegean Sea), Towards its Sustainable Development, In: Coastal and Marine Geospatial Technologies (Eds) coastal Systems and Continental Margins, David R. Green (Ed.), Springer copyright, 285-296. [153]
127. Gournelos Th., Evelpidou N., Vassilopoulos Α., Poulos S., 2009, Structural control of Geomorphological evolution of Meganissi island (Ionian Sea) coastal zone and natural hazard risk detection based on fuzzy sets, In: Coastal and Marine Geospatial Technologies (Eds) coastal Systems and Continental Margins, David R. Green (Ed.), Springer copyright, 305-314. [152]
126. Green D., Gournelos Th., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2009, Study of human induced recent geomorphological and land use changes of the Acheloos delta area in Western Greece using GIS, In: Coastal and Marine Geospatial Technologies (Eds) coastal Systems and Continental Margins, David R. Green (Ed.), Springer copyright, 325-332. [151]
125. Eleftheriou K., Evelpidou N., Poulos S., Andris P., Vassilopoulos A., 2008, Morphological and hydrological characteristics of the beach zone of the St Georgios Bay (Naxos Island, Aegean Sea). Bulletin of Hellenic Geological Sociey, Vol. XLII/II-2008, p.p.14-22. [149]
124. Evelpidou N., Vassilopoulos A., Leonidopoulou D., Poulos S., 2009, An investigation of the coastal erosion causes in Samos Island, Eastern Aegean Sea, In: Journal Landscape Ecology, 6(3): 295-310. [148]
123. Vassilopoulos A., Evelpidou N., Tziritis E., Boglis A., 2008, WETLANDS – The example of Samos island, In: Management of Water resources and wetland protection in tourism developing areas, National Center for the Environment & sustainable development p.45. [147]
122. Vassilopoulos A., Green D.R., Gournelos Th., Evelpidou N., Gkavakou P., Koussouris S., 2008, Using GIS to study the coastal geomorphology of the Acheloos river mouth in West Greece, J.Coast Conserv (2008) 11: 209-213. [146]
121. Tziritis E, Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2008, Soil environmental study of Eastern Kopaida plain and risk assessment of potential hazards, In ‘Risk assessment and pollution hazard’, 70-95. [145]
120. Leonidopoulou D., Evelpidou N., Vassilopoulos A., Stournaras G., 2008, Planation surfaces and their characteristics on Tinos island (Cyclades – Greece), 3rd meeting of Greek geomorphologists, Athens, 25-26/11, Abstract. [143]
119. Nastos P., Evelpidou N., Vassilopoulos A., Does climatic change in precipitation drive erosion and desertification in Naxos island, Greece?, 10th Plinius Conference on Mediterranean storms, European Geosiences Union (EGU), Tropical conference Series, September 2008, Nicosia - Cyprus, Plinius Conference Abstracts, Vol. 10, PLINIUS 10-A-00000. [142]
118. Leonidopoulou D., Evelpidou N., Vassilopoulos A., Stournaras G., 2008, Geomorphologic factors affecting intrinsic vulnerability in fissured media, application on Falatados – Livada area, SE Tinos island (Cylades – Greece), Proceedings of 8th International Hydrogeological Congress of Greece, 291-302. [140]
117. Gournelos Th., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2008, Study of erosional processes using archaeological data in a G.I.S. platform: the case of Thessaloniki (Greece), International Colloquim, Archaeological Reports – Ghent University, in Ol’ Man River, Geo-Archaeological aspects of rivers and river planis, eds. M. De Dapper, F. Vermeulen, S. Deprez & D. Taelman, 439-448. [139]
116. Evelpidou N., Vassilopoulos A., Leonidopoulou D., 2008, Studying and protecting the inherited treasures, Caves – Natural & Manmade Underground European Heritage’, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 42 – 64. [138]
115. Tziritis E., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2008, Erosion risk modeling and erosion influence to soil geochemical composition. Case study: Eastern Kopaida plain, Central Greece, Final Cost 634 International Conference on an off-site Environmental Impacts, July 01-03, Aveiro, Portugal, Abstract book, 90, Abstract. [135]
114. Sabot V., Evelpidou N., Vassilopoulos A., Manta I., Leonidopoulou D., 2008, Geologic and geomorphologic factors in erosion risk index. Case study: Syros Island (Cyclades-Greece), Final Cost 634 International Conference on an off-site Envionmental Impacts, July 01-03, Aveiro, Portugal, Abstract book, 89, Abstract. [134]
113. Nastos P., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2008, The role of climate variability and human activities in the dune fields evolution in Naxos Island, Greece, 33rd IGC, International Geological congress, Oslo 2008, August 6-14, Abstract. [133]
112. Verykiou-Papaspiridakou E., Vassilopoulos A., Michalopoulos G., Evelpidou N., 2008, Geoarchaeological study on Attica’s paleogeographic evolution, Landscape evolution & Geoarchaeology – 13th Belgium – France-Italy-Romania Geomorphological Meeting, June 18-21, 2008, Porto Heli, Abstract book, 184, Abstract. [132]
111. Gournelos Th., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2008, Using soft computing approach to study problems in Geo-archeology: examples from the Greek territory, Landscape evolution & Geoarchaeology – 13th Belgium – France-Italy-Romania Geomorphological Meeting, June 18-21, 2008, Porto Heli, Abstract book, 181, Abstract. [131]
110. Gournelos Th., Hofierka J., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2008, Application of digital terrain analysis to geoarcheology: a case study from Thera Island (Greece), International meeting on Geoinformation in Geocultural Landscapes, COST A27, Iceland, September 2008, Abstract. [130]
109. Krek A., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2008, Formalisation of a GIS-Based Methodology for Landscape change analysis: Example of Erosion in Naxos island (Aegean Sea, Greece), International meeting on Geoinformation in Geocultural Landscapes, COST A27, Iceland, September 2008, Abstract. [129]
108. Gournelos Th., Evelpidou N., Vassilopoulos A., Chartidou K., 2007, Geomorphological study of Thera & Akrotiri archaeological site, In: Bender, O., Evelpidou, N., Krek, A. & A. Vassilopoulos (eds.) (2009): Geoinformation Technologies for Geocultural Landscapes: European Perspectives. Leiden, The Netherlands: CRC Press/Balkema (Taylor & Francis Group), 237-254. [127]
107. Centeri C., Kristof D., Evelpidou N., Vassilopoulos A., Giotitsas I., 2007, Experiences of use a soil erosion model in Paros island (Greece) and on the Tihany Peninsula (Hungary), Transport of Water, Chemicals and Energy in the System Soil – Crop Canopy – Atmoshere, Bratislava 15.11.2007, In CD, ISBN 978-80-89139-13-2.  [124]
106. Bartkowiak A., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2007, Visualization of Five Erosion Risk Classes, Advances in Information Processing and Protection, Edited by Jerzy Pejas, Khalid Saeed, Springer, 169 – 178. [123]
105. Centeri C., Evelpidou N., Vassilopoulos A., Manta G., Daniilidis A., 2007, The soil erosion in the greater urban area (Athens – Budapest), 12th Belgium-France-Italy-Romania Geomorphological Meeting, ‘Climatic change and related landscapes’, Savona (Italy) 26-29 September, Abstract. [121]
104. Koutsomichou I., Poulos S., Evelpidou N., Anagnostou Ch., Ghionis G., Vassilopoulos A., 2007, Geomorphological evolution of the Kalivia coastal zone (SW Attika) in relation to human activities, 12th Belgium-France-Italy-Romania Geomorphological Meeting, ‘Climatic change and related landscapes’, Savona (Italy) 26-29 September, Abstract. [120]
103. Eleutheriou K., Evelpidou N., Poulos S., Vassilopoulos A., 2007, Recent evolution of a eustaticaly submerged coastal zone in the island of Naxos (Cylades, Aegean Sea), 12th Belgium-France-Italy-Romania Geomorphological Meeting, ‘Climatic change and related landscapes’, Savona (Italy) 26-29 September, Abstract. [119]
102. Vaiopoulos D., Evelpidou N., Vassilopoulos A., Skianis, G., 2007, An algorithm for the description of coastal recession, 12th Belgium-France-Italy-Romania Geomorphological Meeting, ‘Climatic change and related landscapes’, Savona (Italy) 26-29 September, Abstract. [118]
101. Vaiopoulos D., Skianis G., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2007, Describing the evolution of landscape in Karlovassi basin (Samos, Greece). Introduction of an algorithm to analyze the temporal process, Proceedings of International Conference: Off – site impacts of soil erosion and sediment transport, October 1-3, Prague, 178-183. [117]
100. Gournelos Th., Sabot, V., Evelpidou N., Vassilopoulos A., Skianis, G., 2007, Geomorphology and faulted zones: an approach on some selected areas of Greece using G.I.S. A multicriteria inference mechanism, 8th PanHellenic Geographical conference, Athens 4-7 of October, Proceedings, Vol. 1, 50-58. [115]
99. Vaiopoulos D., Skianis G., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2007, Development of a software to describe the temporal evolution of landforms, Proceedings of COST Action 634 conference: Soil and Hillslope Management using Scenario Analysis and Runoff-Erosion models: a Critical Evaluation of Current Techniques, Florence 7-9 May, 2007, Abstract. [114]
98. Centeri C., Evelpidou N., Vassilopoulos A., Giotitsas I., 2007, Soil erosion risk and sediment transport within Paros Island, Greece, Book of Abstracts, 5th International Congress of the European Society for Soil Conservation, Changing Soils in a Changing World: the Soils of Tomorrow,  135 (ISBN 978-88-9572-09-2). [113]
97. Evelpidou N., Vassilopoulos A., Mentes A., Foukarakis K., Nasika L., 2007, Decision Support System using GIS for Hydrological and Hydraulic Modeling, In: Proccedings of the AquaTerra Conference, World Forum on Delta & Coastal Development, 07-09/02/2007, Amsterdam, 25-37. Hamburger Wasserbau-Schriften 7. [111]
96. Ghionis G., Vassilopoulos A., Poulos S., Evelpidou N., 2007, The consequences of a future eustatic sea-level rise on the delta of the River Acheloos (Ionian sea), AquaTerra Conference ‘World Forum on Delta & Coastal Development’, 07-09/02/2007, Amsterdam, Abstact. [110]
95. Clavel-Lévêque M., Vassilopoulos A., Evelpidou N., Chartidou K., 2006, Geoarchaeology and Soft Computing Applications in Roman Landscapes research, in AGRI CENTURIATI, International Journal of Landscape Archaeology, PISA ROMA, Instituti editoriali Poligrafici  Internazionali, 99-107. [108]
94. Aldred, Ο., Friðriksson., Α.,  Einarsson, Α., Gournelos Th., Vassilopoulos A., Evelpidou N., Kyriakopoulos, K., Chartidou, K., 2006, Approaching diverse European dynamic pre-industrial landscapes in the volcanically active regions of Greece and Iceland, conference ‘Landmarks and socio-economic Systems: constructing of pre-industrial Landscapes and their Perception by contemporary Societies’, Le Mans, December 7-9, 2006, Presses Universitaires de Rennes,  199-208. [107]
93. Gournelos Th., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2006, Two and three dimension visualization of spatial fuzzy areas: one example of erosion risk map, Ημερίδα – 2η Συνάντηση Γεωμορφολόγων, 24/11/2006, Πολυτεχνειούπολη, Αθήνα Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Τομ. XXXIX/III, 119-128. [106]
92. Gournelos Th., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2006, Study of erosional processes using archaeological data in a G.I.S. platform: the case of Thessaloniki (Greece), International Colloquim, 11th Joint Geomorphological meeting (Belgium, Italy, France, Romania), 'Ol' Man River' Geo-archaeological aspects of rivers and river plains, Abstract. [105]
91. Centeri C., Evelpidou N., Vassilopoulos A., Vaiopoulos D., and Daniilidis, 2006, Modeling erosion risk at Mountain Penteli (Athens – Greece), 3rd Magyar Földrajzi Konferencia Budapest 6-7 September 2006, Magyar Földrajzi Konferencia, Konferenciakiadvány, In CD (ISBN: 963 9545 12 0). [104]
90. Gournelos Th., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2006, Recognition of erosion risk areas using neural network technology: an application to the island of Corfu, Pan-European conference ‘Remote Sensing and Spatial Analysis Tools for Erosion Processes’, May, 26-28 Samos, Abstract. [102]
89. Kyriakopoulos, Κ., Gaki-Papanastassiou, K., Evelpidou N., Papanastassiou, D., Vassilopoulos, A. & Komianou, A., 2006, Natural Hazards and anthropogenic parameters affecting Milos island landscape, Greece, HAZARDS 2006, (Natural Hazards Society – University of Patras, Department of Geology, Laboratory of Structural Geology and Tectonics), Abstract. [100]
88. Bartkowiak A., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2006, Visualization of Five Erosion Risk Classes using Kernel Discriminants, 13th International Multi Conference ‘ACS Artificial Intelligence, Biometrics and Information Technology Security Computer Information Systems and Industrial Management Applications’, 18-20 October 2006, Faculty of Informatics, Szczecin University of Technology, 2006, Bialystok Technical University, Poland, Vol. I, 245-255. [98]
87. Maroukian H., Gaki - Papanastassiou P., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2005, Late Quaternary paleogeographic evolution of the mid western coastal zone of Naxos island (Cyclades, Greece), 6th International conference on Geomorphology, 7-11/09/05 Zaragoza, Spain, Abstract. [96]
86. Gournelos Th., Vaiopoulos D., Evelpidou N., Vassilopoulos A., Giotitsas I., 2005, Modelling slope erosional processes, International Conference soil conservation management, perception and policy, Mont Saint Aignan, Γαλλία 5-7 Ιουνίου 2005, Abstract. [94]
85. Gournelos Th., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2005 Developing a neuro-fuzzy system to classify the drainage sub-basins according to erosion processes in the island of Lefkas (Greece), COST Action 634 conference: ‘Reorganizing field and landscape structures in a context of building strategies for water and soil protection’, Lublin, Poland, 15-17 September 2005, Abstract. [93]
84. Gournelos Th., Vaiopoulos D., Evelpidou N., Vassilopoulos A., Giotitsas Il., 2005, Modelisation of erosional procedures in Cyclades Islands (Aegean Sea – Greece), presented at the COST Action 634 conference: ‘Reorganizing field and landscape structures in a context of building strategies for water and soil protection’, Lublin, Poland, 15-17 September 2005, Abstract. [92]
83. Evelpidou N., Leonidopoulou D., Vassilopoulos A., Stournaras G., 2005, Procedures concluded to erosion geomorphological characteristics of Naxos, Mykonos, Tinos islands (Aegean Sea), Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Υδρογεωλογίας, 5-6 Οκτωβρίου 2005, 117-125, Τόμος ΙΙ. [91]
82. Gournelos Th., Evelpidou N., Vassilopoulos, D., Vaiopoulos D., Manta I.D., Komianou A., 2005, Structural control of Geomorphological evolution of Meganissi island (Ionian Sea) coastal zone and coastal erosion risk detection, 6th International Symposium on GIS and Computer Cartography for Coastal Zone Management, 21-23 July, Aberdeen (Scotland), In CD. [89]
81. Vassilopoulos A., Green D., Gournelos Th., Evelpidou N., Gkavakou P., Koussouris S., 2005, Using GIS to study the coastal Geomorphology of the Acheloos River Mouth in West Greece. In Proceedings of COASTGIS05. 6th International Symposium on GIS and Computer Cartography for Coastal Zone Management, AECC Aberdeen Scotland, UK, 21-23 July 2005: In CD. [88]
80. Gaki-Papanastassiou K., Vassilopoulos A., Evelpidou N., Maroukian H., 2005, Quartenary Morphological Evolution of the Cyclades Islands (Greece), In Proceedings of COASTGIS05, 6th International Symposium Computer Mapping and GIS for Coastal Zone Management, AECC Aberdeen, Scotland, UK, 21-23 July 2005: In CD. [87]
79. Bartkowiak A., Zdziarek J., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2005, Choosing representative data items: Kohonen, Neural Gas or Mixture Model?, In J. Pejas, A. Piegat (Eds) ‘Enhanced Methods in Computer Security, Biometric and Artificial Intelligence Systems’, Kluwer Academic Publishers, Springer copyright 2005 Springer Science & Business Media, Inc., New York printed in the United States of America, 337-344. [85]
78. Γκουρνέλος Θ., Ευελπίδου Ν., Βασιλόπουλος Α., 2004, Ένα παραδειγμα σύζευξης γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (Γ.Σ.Π) με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης (ασαφής λογική & νευρωνικά δίκτυα): εφαρμογή στη γεωμορφολογία, Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, τομ. XXXVI, 2004, Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004, 101-107. [84]
77. Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., Κομιανού Α., Δεληγιαννάκης Γ., Γιωτίτσας Ηλ., 2004, Εφαρμογή της τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) στη διδασκαλία των μαθημάτων γεωγραφίας, γεωλογίας, περιβάλλοντος και ιστορίας, 1ο Πανελλήνιου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Π.-Δ.Τ.Π.Ε. με τίτλο ‘Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση’, Αθήνα 16-17 Οκτωβρίου 2004. [83]
76. Maroukian H., Gaki – Papanastassiou K., Vassilopoulos A., Evelpidou N., Papanastasiou D., 2004, Coastal configuration variability and retreat of the five largest Ionian islands (W. Greece), Littoral 2004, 7th International Conference Delivering Sustainable Coasts: Connecting Science and Policy, September 20 – 22, Vol. 2, 654- 659. [82]
75. Papadopoulou – Vrynioti K., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2004, The effect of rift zones in the morphological structures of lakes Iliki and Paralimni (Viotia - Greece) and their formation, 7th Pan Hellenic Geographical Conference, Mytilini, Greece, October, 14-17, Vol. 1, 317-324. [81]
74. Gournelos Th., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2004, Developing an Erosion risk map using soft computing methods (case study at Sifnos island), Natural Hazards, Vol.31, No 1, January 2004. Kluwer Academic Publishers, 39-61. [80]
73. Evelpidou N., Poulos S., Vassilopoulos A., 2003, A study of the natural processes of Paros island (Cyclades Plateau, Aegean Sea), towards the sustainable management of its beach zones, Mediterranean Marine Science, 6th International Symposium Computer Mapping and GIS for Coastal Zone Management, In CD. [79]
72. Vassilopoulos A., Evelpidou N., Vaiopoulos D., Komianou A., 2003, Geomorphological and Environmental evolution of Salamina coastal zone’, IGSP 437 Project - Final Conference ‘Quaternary coastal morphology and sea level changes, Otranto / Taranto – Puglia (Italy), 22-28/09. Abstract Book, 241-242, Abstract. [77]
71. Gournelos Th., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2003, Modeling geomorphological processes in the coastal area using soft computing approach. A case study from the island of Corfu (Greece), IGSP 437 Project - Final Conference ‘Quaternary coastal morphology and sea level changes’, Otranto / Taranto – Puglia (Italy), 22-28/09. Abstract Book, 107-108, Abstract. [76]
70. Evelpidou N., Vassilopoulos A., Vaiopoulos D., Manta I.D., 2003, Geomorphological evolution of Meganisi Island (Ionian Sea)  coastal zone and coastal zone risk detection, IGSP 437 Project - Final Conference ‘Quaternary coastal morphology and sea level changes’, Otranto / Taranto – Puglia (Italy), 22-28/09. Abstract Book, 83-84, Abstract. [75]
69. Παπαδοπούλου – Βρυνιώτη Κ., Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., 2003, Συσχέτιση της διαμόρφωσης των πρανών της περιοχής των λιμνών Υλίκης και Παραλίμνης (Βοιωτία) με τον τεκτονισμό, Πρακτικά Το νερό στον 21ο αι. Προβλήματα – Προοπτικές, 21-23/03/03, Ηράκλειο – Κρήτης, ΓΕΩΤΕΕ. [74]
68. Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2003, Internet GIS development for educational purposes, Cartography-Journal of the Mapping Sciences Institute, Australia, Vol. 32, No 1, 53-58. [73]
67.  Bartkowiak A., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2003, Choosing data vectors representing a huge data set: Kohonen’s som applied to the Kefallinia erosion data, Proceedings of the 1st International Conference on Environmental Research & Assessment, Bucharest – Romania, March 23-27, In CD. [72]
66. Barkowiak A., Szustalewicz A., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2003, Choosing data vectors representing a huge data set: A comparison of Kohonen’s maps and the neural gas method, Proceedings of the 1st International Conference on Environmental Research & Assessment, Bucharest – Romania, March 23-27, In CD. [71]
65. Vaiopoulos D., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2003, Drainage system study through Remote Sensing & GIS algorithm development techniques. Case study: South Peloponnesus, Proceedings of the 1st International Conference on Environmental Research & Assessment, Bucharest, 23-27/03/03, Romania, In CD. [70]
64. Gournelos Th., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2003, Fire Danger Index Using soft computing approach in GIS – Web platform – A case study from Greece, Proceedings of the 1st International Conference on Environmental Research & Assessment, Bucharest, 23-27/03/03, Romania, In CD. [69]
63. Bartkowiak A., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2002, Establishing erosion risk index, exemplified by data from Greek islands, Communication, LVII Scientific Session ‘Biometry: Theory and Practice’, Dep. of Mathematical and Statistical Methods, Agricultural University of Poznan, Biometrical letters, Polish Biometric Society, Vol. 39, No 2, 85-89. [68]
62. Bartkowiak A., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2002, Problems encountered when determining the erosion risk of an event in case of imprecise information, Proceedings of Symposia on Methods of Artificial Intelligence, Poland - Gliwice, Silesian University of Technology and Polish Association for Computational Mechanics, November 15-17, T. Burzynski, W. Cholewa, W. Moczulski (eds), 19-26. [67]
61. Bartkowiak A., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2002, Self-organizing maps as a tool for comparison of two classifications, Proceedings of the XVth Summer School of Biometrics, Lednice - Czechoslovakia, Vol. XV, 5-15. [66]
60. Vassilopoulos A., Evelpidou N., Komianou A., 2002, Geomorphological and Environmental changes of south Attika coastal zone, Proceedings of the 1st Conference ‘Oceanographical aspects of a sustainable Mediterranean’, Αθήνα 27-29 Σεπτεμβρίου, In CD. [65]
59. Evelpidou N., Poulos S., Vassilopoulos A., 2002, Geomorphological and Hydrological setting of the touristic beaches of the Paros island, Proceedings of the 1st Conference of the Europeran Federation of Marine Science and Technology Societes (EFMS), Athens 27-29/09/02, In CD. [64]
58. Vaiopoulos D., Vassilopoulos A., Evelpidou N., Skianis G., 2002, Geomorphological study of Samaria gorge (Crete) using Remote Sensing techniques and GIS, Proceedings of SPIE (International Society for optical Engineering): Congress of Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications and Geology II, Agia Pelagia, Crete, Greece, 23-26 September, Chair/ Editor: Manfred Ehlers, Vol. 4886, 408-416. [63]
57. Evelpidou N., Vassilopoulos A., Vaiopoulos D., Manta I.D., 2002, Environmental monitoring in Sidari bay (Corfu island) using Remote Sensing and GIS techniques, Congress of Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications and Geology II, Agia Pelagia, Crete, Greece, 23-26 September, Chair/ Editor: Manfred Ehlers, Vol. 4886, 375-380. [62]
56. Sabot V., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2002, Study of environmental and geomorphological consequences at Acheloos delta (West Greece) due to anthropogenic interferences, using GIS. In M. Ehlers (ed.), Proceedings of 10th SPIE International Symposium on Remote Sensing: Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications and Geology II, Agia Pelagia, Crete, 22-27 September 2002: Vol. 4886, 381-389, Bellingham, WA: SPIE. [61]
55.  Βαϊόπουλος Δ., Ευελπίδου Ν., Βασιλόπουλος Α., 2002, Γεωμορφολογική και περιβαλλοντική μελέτη της νότιας Εύβοιας με χρήση μεθόδων Τηλεανίχνευσης και GIS, Κοινωνικές πρακτικές και χωρική πληροφορία: Ευρωπαϊκή και Ελληνική Εμπειρία στα ΓΣΠ, In CD. [60]
54. Βαϊόπουλος Δ., Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., 2002, Ανάπτυξη GIS για την αποτύπωση και ανάλυση των καταστροφών στο δήμο Ν. Φιλαδέλφειας, από το σεισμό της 07/09/99, Κοινωνικές πρακτικές και χωρική πληροφορία: Ευρωπαϊκή και Ελληνική Εμπειρία στα ΓΣΠ, In CD. [59]
53. Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., Ριζάκης, Α., 2002, Εφαρμογή της Τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), στη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας & Ιστορίας, Κοινωνικές πρακτικές και χωρική πληροφορία: Ευρωπαϊκή και Ελληνική Εμπειρία στα Γ.Σ.Π., In CD. [58]
52. Σαμπώ, Β., Ευελπίδου Ν., Γκουρνέλος Θ., Βασιλόπουλος Α., 2002, Η επικινδυνότητα διάβρωσης της νήσου Πάρου με τη χρησιμοποίηση κανόνων ασαφούς λογικής σε περιβάλλον ΓΣΠ, Κοινωνικές πρακτικές και χωρική πληροφορία: Ευρωπαϊκή και Ελληνική Εμπειρία στα ΓΣΠ, In CD. [57]
51. Σαμπώ Β., Ευελπίδου Ν., Γκουρνέλος Θ., Βασιλόπουλος Α., 2002, Υπολογισμός επικινδυνότητας διάβρωσης στη νήσο Νάξο με τη χρησιμοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Οκτωβρίου 3-6, Vol. II, 232-239. [56]
50. Verikiou E., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2002, Geomorphological characteristics in Leukas island using GIS, Proceedings of the 6th Pan-Hellenic geographical congress of the Hellenic Geographical Society, October 3-6, Vol. I, 395-402. [55]
49. Bartkowiak A., Gournelos Th., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2002, Self –organizing maps – a helpful tool in clustering areas with similar factors of erosion risk, Proceedings of the 6th Pan-Hellenic geographical congress of the Hellenic Geographical Society, October 3-6, Vol. II, 87-94. [54]
48. Gournelos Th., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2002, Classification of drainage basin for environmental purposes in GIS platform using soft computing approach, Proceedings of the 6th Pan-Hellenic geographical congress of the Hellenic Geographical Society, October 3-6, Vol. II, 151-158. [53]
47. Vassilopoulos A., Gournelos Th., Evelpidou N., 2002, Land use – Land cover classification for the island of Cephalonia, Proceedings of the VI International conference ‘Protection and Restoration of the Environment’, 1-5 July, Skiathos, 1761-1768. [50]
46. Vaiopoulos D., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2002, Remote Sensing and GIS technology in Andros’ island environmental characteristics, Proceedings of the VI International conference ‘Protection and Restoration of the Environment’, 1-5 July, Skiathos, 1889-1891. [49]
45. Gournelos Th., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2002, Erosional processes in the north-eastern part of Attika (Oropos coastal zone) using web-GIS and soft computing technology, Proceedings of the 3rd International conference on Risk Analysis, 19-21 June, Sintra, Portugal, WITpress, Vol. III, 416-424. [48]
44. Ευελπίδου Ν., Βασιλόπουλος Α., Βαϊόπουλος Δ., 2002, Δημιουργία και Εφαρμογή του αλγορίθμου ‘Grid Maker’ στον εντοπισμό παράλληλων ρηγμάτων στη νήσο Σίφνο, Πρακτικά Β’ Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, 28/2-1/3 Αθήνα, In CD. [47]
43. Vaiopoulos D., Vassilopoulos A., Evelpidou N., Komianou A., 2002, GIS and Visualisation techniques in the Geoarchaeology and cultural heritage of Santorini island, Πρακτικά Β’ Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, 28/2-1/3 Αθήνα, In CD. [46]
42. Βασιλόπουλος Α., Βαϊόπουλος Δ., Ευελπίδου Ν., 2002, Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για το πρόγραμμα Edunet: Πανελλήνιο Δίκτυο για την εκπαίδευση, Κοινωνικές πρακτικές και χωρική πληροφορία: Ευρωπαϊκή και Ελληνική Εμπειρία στα ΓΣΠ, In CD. [45]
41. Binliff J., Evelpidou N., Farinetti E., Music B., Riznar I., Sbonias K., Sigalos L., Slapsak B., Stissi V., Vassilopoulos A., 2001, The Tanagra Survey. Report on the 2001 season, Pharos, Vol. IX (2001), J.C. Gieben, publisher Amsterdam, 33-74. [44]
40. Gournelos Th., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2001, An erosion risk study on Samos island, based on fuzzy models, taking into consideration landuse situation after the fire of July 2000, Πρακτικά 7ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σύρος, 284-290. [42]
39. Vassilopoulos A., Evelpidou N., Vaiopoulos D., 2001, A sanitary landfill selection in Naxos island with the use of GIS and a system of multiple criteria, Πρακτικά 7ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σύρος, 580-584. [41]
38. Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2001, Digital Image Processing, Photogrammetry and GIS methods in environmental studies, Πρακτικά 7ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σύρος, 76-83. [40]
37. Evelpidou N., Vassilopoulos A., Vaiopoulos D., Komianou A., 2001, Geomorphological cartography using Remote Sensing and GIS techniques at Milos island, Proceedings of 20th International cartographic conference, Beijing, China, Vol. 3, 1705-1713. [39]
36. Gournelos Th., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2001, Examples of erosion risk maps using Boolean and fuzzy logical rules in GIS web platforms, Proceedings of 20th International cartographic conference, Beijing, China, Vol. 4. 2472-2479. [38]
35. Evelpidou N., Vassilopoulos A., Rizakis A., Verikiou E., 2001, Étude géo-archéologique et détection de cadastres par des technologies software, Atlas historique des cadastres d’Europe II, 2001, Dossier 6T, 1-10, Luxemburg (OPOCE), ISBN: 92-824-1228-3. [37]
34. Orejas A., Battaglini G. and Clavel-Lévêque M., Tirologos G., Evelpidou N. and Vassilopoulos A., 2001, La valorisation des paysages culturels antiques. Les parcs culturels, Atlas Historique des Cadastres d’europe II, dossier 8T, 1-18, Luxemburg (OPOCE). ISBN: 92-824-1228-3. [36]
33. Σαμπώ Β., Γκουρνέλος Θ., Ευελπίδου Ν., Βασιλόπουλος Α., 2001, Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και χάρτη επικινδυνότητας διάβρωσης της περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας χρησιμοποιώντας κανόνες ασαφούς λογικής σε περιβάλλον Γ.Σ.Π., Πρακτικά 9ου Διεθνούς συνεδρίου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Αθήνα, Vol. XXXIV/1, 443-450. [34]
32. Βαϊόπουλος Δ., Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., Μαντά Ι.Δ., 2001, Εφαρμογή των GIS στην Περιβαλλοντική Διαχείριση του Ν. Κεφαλληνίας, 3ο Συνέδριο Χρηστών MapInfo ‘Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα’, 28-29/11, Αθήνα. [33]
31. Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2001, Un outil GIS pour l’analyse des cadastres relié à MapInfo GIS: le logiciel ‘grille de cadastre’. In M. Clavel-Leveque & A. Orejas (eds.), Atlas Historique des cadastres d’Europe II, 7T, 1-6, Luxemburg : Office des Publications Officielles des Communautes Europeennes. ISBN: 92-824-1228-3. [32]

FaceBook  Twitter

1990 - 2000

30. Vassilopoulos A., Evelpidou N., Rizakis A., Gavaisse E., 2000, A Geoarchaeological approach of Laurion mining zone (South Attika), Atlas Historique des zones minieres d’Europe II, Dossier VI, 1-14. [31]
29. Βαϊόπουλος Δ., Σκιάνης Γ., Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., 2000, Η συμβολή της Τηλεανίχνευσης στη γεωαρχαιολογία - Σχεδιασμός φίλτρων ανίχνευσης ορίων, Πρακτικά 2ου Διεθνούς συνεδρίου ‘Διαστημικές εφαρμογές και Περιβάλλον’, Αιγείρα, 160-165. [30]
28. Vaiopoulos D., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2000, A new approach in the use of GIS on the estimation of values, using grid models to describe real nature conditions, Proceedings of the 2nd International congress of ‘Satelite applications and environment’, Aigeira, 183-187. [29]
27. Βαϊόπουλος Δ., Ευελπίδου Ν., Βασιλόπουλος Α., Πασσάς Ν., 2000, Κατασκευή περιβαλλοντικού χάρτη μέσω ψηφιακής στερεοσκοπικής παρατήρησης και GIS, Πρακτικά 6ου Συνέδριου Χαρτογραφίας, Χ.Ε.Ε.Ε., 531-537. [28]
26. Βασιλόπουλος Α., Γκουρνέλος Θ., Ευελπίδου Ν., 2000, Κατασκευή περιβαλλοντικής βάσης δεδομένων και αντίστοιχου χάρτη για τη νήσο Κεφαλληνία με τη χρήση τεχνολογίας G.I.S., Πρακτικά 6ου Συνέδριου Χαρτογραφίας, Χ.Ε.Ε.Ε, 539-545. [27]
25. Verikiou E., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2000, Processing knickpoints in Leukada island with the use of GIS techniques, Annale Geologique des Pays Helleniques, Vol. XXXVIII c, 211-220. [26]
24. Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., Πούλος Σ., 2000, Παράκτια Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και χρήσεις γης της νήσου Ιθάκης με τη χρήση GIS, Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χίος 23-26 Μαϊου, Τόμος Ι, 570-572. [25]
23. Γκουρνέλος Θ., Καρακίτσιος Β., Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., 2000, Η κατανομή των ανεμόμυλων σε σχέση με την φυσική Γεωγραφία των Κυκλάδων, Πρακτικά του συμποσίου ‘Γεωτουριστικά, Γεωπολιτιστικά Μονοπάτια και Γεωμυθότοποι’, 134-140. [24]
22.  Βαϊόπουλος Δ., Ευελπίδου Ν., Βασιλόπουλος Α., Σκιάνης Γ., 2000, Γεωπεριβαλλοντικές μεταβολές στην περιοχή του Λαυρίου από τους προϊστορικούς χρόνους έως σήμερα, Πρακτικά του συμποσίου ‘Γεωτουριστικά, Γεωπολιτιστικά Μονοπάτια και Γεωμυθότοποι’, 89-99. [23]
21. Νάστος Π., Ευελπίδου Ν., Βασιλόπουλος Α., 1999, Χωρική κατανομή του ετήσιου θερμοκρασιακού εύρους στον Ελλαδικό χώρο με τη χρήση GIS, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου συνεδρίου: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών· Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις, In CD. [22]
20. Βαϊόπουλος Δ., Ευελπίδου Ν., Βασιλόπουλος Α., 1999, Εκτίμηση της κατανομής των πυρκαϊών ως φυσική καταστροφή στα νησιά του Βορείου Ιονίου πελάγους με τη χρήση GIS, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου συνεδρίου: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών· Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις, In CD. [21]
19. Γκουρνέλος Θ., Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., 1999, Μελέτη της διαβρωσιμότητας του αναγλύφου σε περιβάλλον Γ.Σ.Π. με τη χρήση κανόνων ασαφούς λογικής, Πρακτικά 1ου Πανελληνίου συνεδρίου: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών· Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις, In CD. [20]
18. Βαϊόπουλος Δ., Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., 1999, Κατασκευή λογισμικού για την παρακολούθηση μέσω GPS κινούμενων αντικειμένων σε πολλαπλά παράθυρα συστήματος GIS, Πρακτικά Διημερίδας με θέμα ‘Διαστημικές Εφαρμογές και Περιβάλλον’, Σύμη. [19]
17. Βαϊόπουλος Δ., Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., 1999, Μελέτη οπτικής επαφής επιλεγμένων χώρων της νήσου Ιθάκης, με τη χωματερή – Ανάλυση του προβλήματος με τη χρήση κατάλληλου αλγορίθμου σε GIS, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 282-287, Αθήνα. [18]
16. Vaiopoulos D., Vassilopoulos A., Evelpidou N., Vassilas N., Perantonis S., Charou E., Varoufakis S., 1999, Land cover Thematic map production by photointerpretation and quantitative analysis of Satellite imagery, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 326-330, Αθήνα. [17]
15. Ευελπίδου Ν., Βασιλόπουλος Α., Βερυκίου Ε., 1999, Ψηφιακή αναπαράσταση της μορφολογίας του ηπειρωτικού και υποθαλάσσιου συνεχούς περιβάλλοντος της κοιλάδας της Βασιλικής (νήσος Λευκάδα), με τη χρήση αλγορίθμων GIS, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 295-298, Αθήνα. [16]
14. Gournelos Th., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 1999, Using Internet – based GIS technology to handle Geomorphological and Environmental data, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 288-294, Αθήνα. [15]
13. Gournelos Th., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 1999, A morphometric analysis using GIS to deduce geomorphological process - natural hazards, at Zakynthos island, Proceedings of the 6th International conference on Environmental Science and Technology, Samos, Vol. II, 371-378. [14]
12. Rizakis A., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 1998, Evaluating the distances between Roman sites and physical characteristics at Patra area (Greece): A G.I.S. solution, Proceedings of the international conference on the good use of GIS in ancient landscape studies held in Ljubljana-Slovenia, 57-60, EUR 19708, ISBN 92-894-0853-7. [13]
11. Clavel-Lévêque M., Vasilopoulos A., Evelpidou N., 1998, Orientation analysis on possible Roman cadastre lines with the use of G.I.S. tools. In: Slapsak, B. (ed.), On the good use of geographical information systems in archaeological landscape studies. Ljubljana-Slovenia, 53-56, Luxembourg: Office des Publications Officielles des Communautes Europeennes. EUR 19708, ISBN 92-894-0853-7. [12]
10.  Rizakis A., Vassilopoulos A., Evelpidou N., Petropoulos M., 1998, A GIS based database to process Roman Cadastre and Settlements, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου ‘Geoarchaeology of the landscapes of classical antiquity’, Γάνδη – Βέλγιο, 342-350, EUR, ISBN 93-894-0853-3. [11]
9. Clavel-Lévêque M., Vassilopoulos A., Evelpidou N., Tirologos, G., 1998, A Beziers example to demonstrate a GIS based methodology on selecting possible Roman cadastre grids, In F. Vermeulen & M. de Dapper (eds.), Geoarchaeology of the landscapes of classical antiquity. International Colloquium Ghent 23-24 October 1998: 125-130, Leuven: Peters, ISBN 93-894-0853-3. [10]
8. Vassilopoulos A., Evelpidou N., 1998, An expert GIS system to evaluate natural conditions and automatically select locations that meet selection criterias, Πρακτικά 3ου Ελληνικού Περιβαλλοντικού Συνεδρίου της Ελληνικής Φυσικής Εταιρείας, τόμος 2, 25-30. [9]
7. Evelpidou N., Vassilopoulos A., 1998, GIS on Drainage System quantitative analysis, Πρακτικά 3ου Ελληνικού Περιβαλλοντικού Συνεδρίου της Ελληνικής Φυσικής Εταιρείας, τόμος 2, 44-54. [8]
6. Gournelos Th., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 1998, A drainage basin analysis using GIS technology to evaluate natural hazards, Πρακτικά 3ου Ελληνικού Περιβαλλοντικού Συνεδρίου της Ελληνικής Φυσικής Εταιρείας, τόμος 2, 37-43. [7]
5. Sabot, V. Evelpidou N., Vassilopoulos A., 1997, Geomorphological Cartography, applying Remote Sensing, GIS and GPS technology, Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Αστροναυτικής Εταιρείας, 85-88. [6]
4. Ευελπίδου Ν., Βασιλόπουλος Α., Βαϊόπουλος Δ., 1997, Ανάπτυξη Μεθοδολογίας βασιζόμενη στα GIS για την ανάλυση των χρήσεων γης των Παξών (Ιόνιο), Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Αστροναυτικής Εταιρείας, 103-107. [5]
3. Vassilopoulos A., Vaiopoulos D., Evelpidou N., 1997, Estimating slopes with GIS methods, Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Αστροναυτικής Εταιρείας, 100-103. [4]
2. Gournelos Th., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 1997, Development of a GIS-based methodology to analyze Geological, Geomorphological and Environmental data of the island of Zakynthos, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου στην Μηχανική Γεωλογία και το περιβάλλον, Αθήνα, 1245-1251. [3]
1. Γκουρνέλος Θ., Βαϊόπουλος Δ., Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., 1995, Γεωμορφολογική Μελέτη της Θήρας – Σύνθεση Παλαιοαναγλύφου, Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 12-14 Οκτωβρίου, 128-139. [1]

FaceBook  Twitter