Βιβλία (ως editor)

Pavlopoulos K., Evelpidou N., Vouvalidis K., Methodological Approaches in Geoarchaeology. Σημειώσεις στα πλαίσια του ομώνυμου workshop που έλαβε χώρα στο Πόρτο Χέλι, 22-25 Ιουνίου.

FaceBook  Twitter