Βιβλία (ως editor)

2008 "Methodological Approaches in Geoarchaeology"

Pavlopoulos K., Evelpidou N., Vouvalidis K., Methodological Approaches in Geoarchaeology. Σημειώσεις στα πλαίσια του ομώνυμου workshop που έλαβε χώρα στο Πόρτο Χέλι, 22-25 Ιουνίου.

FaceBook  Twitter