Βιβλία (ως editor)

Natural Heritage from East to West

Evelpidou N., Figueiredo T. de, Mauro F., Tecim V., Vassilopoulos A., 2010, Natural Heritage from East to West, 363 p., ISBN: 978-3-642-01576-2

FaceBook  Twitter

Methodological Approaches in Geoarchaeology

Pavlopoulos K., Evelpidou N., Vouvalidis K., Methodological Approaches in Geoarchaeology. Σημειώσεις στα πλαίσια του ομώνυμου workshop που έλαβε χώρα στο Πόρτο Χέλι, 22-25 Ιουνίου.

FaceBook  Twitter