Βιβλία (ως συγγραφέας)

Windows-Word-Excel-Internet από τη θεωρία στην πράξη

Βαϊόπουλος Δ., Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., 2002, ‘Windows-Word-Excel-Internet’, Πανεπιστημιακό σύγγραμμα για το μάθημα ‘Επεξεργασία Γεωλογικών Δεδομένων με τη χρήση Η/Υ’, σελ. 496.

FaceBook  Twitter

GIS από τη θεωρία στην πράξη

Βαϊόπουλος Δ., Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., 2002, ‘GIS από τη θεωρία στην πράξη’, Πανεπιστημιακό σύγγραμμα για το μάθημα ‘Εφαρμογές Διαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας’, σελ. 463.

FaceBook  Twitter