Βιβλία (ως συγγραφέας)

2008 "GIS από τη θεωρία στην πράξη"

Βαϊόπουλος Δ., Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., 2002, ‘GIS από τη θεωρία στην πράξη’, Πανεπιστημιακό σύγγραμμα για το μάθημα ‘Εφαρμογές Διαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας’, σελ. 463.

FaceBook  Twitter