Ανακοινώσεις(συνέδρια)

1. 40 Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, 1995. Ανακοινώθηκε η εργασία:

  • Γεωμορφολογική Μελέτη της Θήρας – Σύνθεση Παλαιοαναγλύφου.
FaceBook  Twitter