Ανακοινώσεις(συνέδρια)

3. 1st International Congress of Hellenic Astronautical association, 1997. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

  • Estimating slopes with GIS methods.
  • Ανάπτυξη Μεθοδολογίας βασιζόμενη στα GIS για την ανάλυση των χρήσεων γης των Παξών (Ιόνιο).
  • Geomorphological Cartography, applying Remote Sensing, GIS and GPS technology.

2. International Symposium on Engineering Geology and the Environment, 1997. Ανακοινώθηκε η εργασία:

  • Development of a GIS-based methodology to analyze Geological, Geomorphological and Environmental data of the island of Zakynthos.
FaceBook  Twitter