Ανακοινώσεις(συνέδρια)

10. 1ο Πανελλήνιο συνέδριο: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις,  1999. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

  • Μελέτη της διαβρωσιμότητας του αναγλύφου σε περιβάλλον Γ.Σ.Π. με τη χρήση κανόνων ασαφούς λογικής.
  • Εκτίμηση της κατανομής των πυρκαϊών ως φυσική καταστροφή στα νησιά του Βορείου Ιονίου πελάγους με τη χρήση GIS.
  • Χωρική κατανομή του ετήσιου θερμοκρασιακού εύρους στον Ελλαδικό χώρο με τη χρήση GIS’.

9. Διημερίδα με θέμα ‘Διαστημικές Εφαρμογές και Περιβάλλον’, 1999. Ανακοινώθηκε η εργασία:

  • Κατασκευή λογισμικού για την παρακολούθηση μέσω GPS κινούμενων αντικειμένων σε πολλαπλά παράθυρα συστήματος GIS.

8. 5ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, 1999. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

  • Using Internet – based GIS technology to handle Geomorphological and Environmental data.
  • Ψηφιακή αναπαράσταση της μορφολογίας του ηπειρωτικού και υποθαλάσσιου συνεχούς περιβάλλοντος της κοιλάδας της Βασιλικής (νήσος Λευκάδα), με τη χρήση αλγορίθμων GIS.
  • Land cover Thematic map production by photointerpretation and quantitative analysis of Satellite imagery.
  • Μελέτη οπτικής επαφής επιλεγμένων χώρων της νήσου Ιθάκης, με τη χωματερή – Ανάλυση του προβλήματος με τη χρήση κατάλληλου αλγορίθμου σε GIS.

7. 6th international conference on Environmental Science and Technology, 1999. Ανακοινώθηκε η εργασία:

  • A morphometric analysis using GIS to deduce geomorphological process - natural hazards, at Zakynthos islands.
FaceBook  Twitter