Ανακοινώσεις(συνέδρια)

14. 2nd International congress of ‘Satelite applications and environment’, 2000. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

  • A new approach in the use of GIS on the estimation of values, using grid models to describe real nature conditions.
  • Η συμβολή της Τηλεανίχνευσης στη  γεωαρχαιολογία - Σχεδιασμός φίλτρων ανίχνευσης ορίων.

13. 6ο Συνέδριο Χαρτογραφίας, Χ.Ε.Ε.Ε., 2000. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

  • Κατασκευή περιβαλλοντικής βάσης δεδομένων και αντίστοιχου χάρτη για τη νήσο Κεφαλληνία με τη χρήση τεχνολογίας GIS.
  • Κατασκευή περιβαλλοντικού χάρτη μέσω ψηφιακής στερεοσκοπικής παρατήρησης και GIS.

12. 6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 2000. Ανακοινώθηκε η εργασία:

  • Παράκτια Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και χρήσεις γης της νήσου Ιθάκης με τη χρήση GIS.

11. Συμπόσιο ‘Γεωτουριστικά, Γεωπολιτιστικά Μονοπάτια και Γεωμυθότοποι’, 2000: Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

  • Γεωπεριβαλλοντικές μεταβολές στην περιοχή του Λαυρίου από τους προϊστορικούς χρόνους έως σήμερα.
  • Η κατανομή των ανεμόμυλων σε σχέση με την φυσική Γεωγραφία των Κυκλάδων.
FaceBook  Twitter