Ανακοινώσεις(συνέδρια)

18. 7ο συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 2001. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

  • Digital Image Processing, Photogrammetry and GIS methods in environmental studies.
  • A sanitary landfill selection in Naxos island with the use of GIS and a system of multiple criteria.
  • An erosion risk map on Samos island, based on fuzzy models, taking into consideration landuse situation after the fire of July 2000.
  •  

17. 20th International cartographic conference, 2001. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

  • Examples of erosion risk maps using Boolean and fuzzy logical rules in GIS web platforms.
  • Geomorphological cartography using Remote Sensing and GIS techniques at Milos island.

16. 9ο Διεθνές συνέδριο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 2001. Ανακοινώθηκε η εργασία:

  • Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και χάρτη επικινδυνότητας διάβρωσης της περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας χρησιμοποιώντας κανόνες ασαφούς λογικής σε περιβάλλον Γ.Σ.Π..

15. 3ο Συνέδριο Χρηστών MapInfo ‘Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα’, 2001. Ανακοινώθηκε η εργασία:

  • Εφαρμογή των GIS στην Περιβαλλοντική Διαχείριση του Ν. Κεφαλληνίας.
FaceBook  Twitter