Ανακοινώσεις(συνέδρια)

29. LVII Scientific Session ‘Biometry: Theory and Practice’, 2002. Ανακοινώθηκε εργασία:

 • Establishing erosion risk index, exemplified by data from Greek islands.

28. Symposia on Methods of Artificial Intelligence, 2002. Ανακοινώθηκε εργασία:

 • Problems encountered when determining the erosion risk of an event in case of imprecise information.

27. XV-th Summer School of Biometrics, 2002. Ανακοινώθηκε εργασία:

 • Self-organizing maps as a tool for comparison of two classifications.

26. 1st Conference of the European Federation of Marine Science and Technology Societes (EFMS), 2002. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Geomorphological and Hydrological setting of the touristic beaches of the Paros island.
 • Geomorphological and Environmental changes of south Attika coastal zone.

25. Congress of Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications, and Geology II, 2002. Ανακοινώθηκαν εργασίες:

 • Study of environmental and geomorphological consequences at Acheloos delta (West Greece) due to anthropogenic interferences, using GIS.
 • Environmental monitoring in Sidari bay (Corfu island) using Remote Sensing and GIS techniques.
 • Geomorphological study of Samaria gorge (Crete) using Remote Sensing techniques and GIS.

24. Συνέδριο με θέμα: Κοινωνικές πρακτικές και χωρική πληροφορία: Ευρωπαϊκή και Ελληνική Εμπειρία στα ΓΣΠ, 2002. Ανακοινώθηκαν εργασίες:

 • Η επικινδυνότητα διάβρωσης της νήσου Πάρου με τη χρησιμοποίηση κανόνων ασαφούς λογικής σε περιβάλλον ΓΣΠ.
 • Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για το πρόγραμμα Edunet: Πανελλήνιο Δίκτυο για την εκπαίδευση.
 • Εφαρμογή της Τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), στη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας & Ιστορίας.
 • Ανάπτυξη GIS για την αποτύπωση και ανάλυση των καταστροφών στο δήμο Ν. Φιλαδέλφειας, από το σεισμό της 07/09/99.
 • Γεωμορφολογική και περιβαλλοντική μελέτη της νότιας Εύβοιας με χρήση μεθόδων Τηλεανίχνευσης και GIS.

23. 6th Pan-Hellenic geographical congress of the Hellenic Geographical Society, 2002. Ανακοινώθηκαν εργασίες:

 • Drainage features and the discontinuous structure of the island of Naxos in GIS platform.
 • Classification of drainage basin for environmental purposes in GIS platform using soft computing approach.
 • Self –organizing maps – a helpful tool in clustering areas with similar factors of erosion risk.
 • Geomorphological characteristics in Leukas island using GIS.
 • Υπολογισμός επικινδυνότητας διάβρωσης στη νήσο Νάξο με τη χρησιμοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

22. 14th Conference on Computational Statistics, 2002. Ανακοινώθηκε εργασία:

 • Logistic discriminant analysis and probabilistic neural networks in estimating erosion risk.

21. VI International conference ‘Protection and Restoration of the Environment’, 2002. Ανακοινώθηκαν εργασίες:

 • Remote Sensing and GIS technology in Andros’ island environmental characteristics.
 • Land use – Land cover classification for the island of Cephalonia.

20. 3rd International conference on Risk Analysis, 2002. Ανακοινώθηκε εργασία:

 • Erosional processes in the nort-eastern part of Attika (Oropos coastal zone) using web-GIS and soft computing technology.

19. Β’ Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, 2002: Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • GIS and Visualisation techniques in the Geoarchaeology and cultural heritage of Santorini islands.
 • Δημιουργία και Εφαρμογή του αλγορίθμου ‘Grid Maker’ στον εντοπισμό παράλληλων ρηγμάτων στη νήσο Σίφνο.
FaceBook  Twitter