Ανακοινώσεις(συνέδρια)

37. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ ‘Αξιοποίηση των Νέων τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση’, Αθήνα 16-17 Οκτωβρίου 2004. Ανακοινώθηκε η εργασία:

  • Εφαρμογή των τεχνολογιών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) στη διδασκαλία των μαθημάτων Γεωγραφίας, Γεωλογίας, Περιβάλλοντος, και Ιστορίας.

36. Littoral2004, 7th International Conference Delivering Sustainable Coasts: Connecting Science and Policy, 2004. Ανακοινώθηκε η εργασία:

  • Coastal configuration variability and retreat of the five largest Ionian islands (W. Greece).

35. 7ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, 2004. Ανακοινώθηκε η εργασία:

  • The effect of rift zones in the morphological structures of lakes Iliki and Paralimni (Viotia – Greece) and their formation.
FaceBook  Twitter