Ανακοινώσεις(συνέδρια)

48. Sixth International Conference on Geomorphology, September 7-11, 2005, Zaragoza, Spain. Ανακοινώθηκε η εργασία:
Solution of the linear diffusion equation for modeling erosion processes with a time varying erosion coefficient.

 • 47. International Conference ‘Reorganizing field and landscape structures in a context of building strategies for water and soil protection’, organized by the COST Action 634, Lublin, Poland, 15-17 September 2005. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:
 • Modelisation of erosional procedures in Cyclades Islands (Aegean Sea – Greece)
 • Developing a neuro-fuzzy system to classify the drainage sub-basins according to erosion processes in the island of Lefkas (Greece).

46. 6th International Symposium Computer Mapping and GIS for Coastal Zone Management, 2005. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Structural control of Geomorphological evolution of Meganissi island (Ionian Sea) coastal zone and coastal erosion risk detection.

45. International Conference soil conservation management, perception and policy, Mont Saint Aignan, 2005. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Modelling slope erosional processes.

44. 6th International conference on Geomorphology, 2005, Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Late Quaternary paleogeographic evolution of the mid western coastal zone of Naxos island (Cyclades, Greece).

43. Pan-European Conference ‘Reorganizing field and landscape structures in a context of building strategies for water and soil protection’, 2005. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Developing a neuro-fuzzy system to classify the drainage sub-basins according to erosion processes in the island of Lefkas (Greece).
 • Modelisation of erosional procedures in Cyclades Islands (Aegean Sea – Greece).

42. 7ο Πανελλήνιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Υδρογεωλογίας, 2005. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Procedures concluded to erosion geomorphological characteristics of Naxos, Mykonos, Tinos islands (Aegean Sea).

41. 6th International conference on Geomorphology, 2005. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Late Quaternary paleogeographic evolution of the mid western coastal zone of Naxos island (Cyclades, Greece).

40. COAST GIS: 6th International Symposium Computer Mapping and GIS for Coastal Zone Management, 2005. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Late Quaternary morphological evolution of the Cyclades islands (Greece) using GIS.
 • Using GIS to study the Coastal Geomorphology of the Acheloos River Mouth in West Greece.
 • Structural control of Geomorphological evolution of Meganissi island (Ionian Sea) coastal zone and coastal erosion risk detection.

39. ACS -CISIM, 2005. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Visualization of multivariate data with additional class information.

38. 10ο Διεθνές Συνέδριου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 2004. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Ένα παράδειγμα σύζευξης γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (Γ.Σ.Π) με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης (ασαφής λογική & νευρωνικά δίκτυα): Εφαρμογή στη γεωμορφολογία.
FaceBook  Twitter