Ανακοινώσεις(συνέδρια)

72. 3rd Meeting of Greek geomorphologists, Athens 24-25/10/08, Greece. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Planation surfaces and their characteristics on Tinos island (Cyclades – Greece).
 • Μελέτη των ωκεανογραφικών, ιζηματολογικών και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της παραλιακής ζώνης της ΝΔ Σάμου.


71. 8th International Hydrogeological Congress, Athens, Greece. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Geomorphologic factors affecting intrinsic vulnerability in fissured media, application on Falatados – Livada area, SE Tinos island (Cylades – Greece).
 • Geological and tectonic study of the fissured rocks of the Hellenides and their hydrogeological pattern.


70. 910th Plinius Conference on Mediterranean storms, EGU Tropical Conference Series, Nicosia Cyprus, 22-24 September 2008. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Does climatic change in precipitation drive erosion and desertification in Naxos island, Greece?


69. International meeting on Geoinformation in Geocultural Landscapes ‘From present to past through landscape’, Þingvellir, Iceland, 5-6th September, 2008. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Application of digital terrain analysis to geoarcheology: a case study from Thera Island (Greece).
 • Formalisation of a GIS-Based Methodology for Landscape change analysis: Example of Erosion in Naxos island (Aegean Sea, Greece).


68. 33rd IGC, International Geological congress, Oslo 2008, August 6-14th 2008, Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • The role of climate variability and human activities in the dune fields evolution in Naxos Island, Greece.


67. Conference ‘Historical GIS 2008’, UK, 2008. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Geoinformation Technology Used for Analysis of the Landscape Evolution during Historical Times.


66. Final Cost 634 International Conference on an off-site Envionmental Impacts, July 01-03, Aveiro, Portugal, Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Geologic and geomorphologic factors in erosion risk index. Case study: Syros Island (Cyclades-Greece).
 • Erosion risk modeling and erosion influence to soil geochemical composition. Case study: Eastern Kopaida plain, Central Greece.


65. Conference Landscape Evolution & Geoarchaeology -13th Belgium-France-Italy-Romania Geomorphological Meeting, June 18-21, 2008 - Porto Heli, Greece. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Geoarchaeological study on Attica’s paleogeographic evolution.
 • Using soft computing approach to study problems in geo-archaeology: examples from the Greek Territory.


64. 37th International Symposium on Archaeometry, 12-16 May 2008, Siena, Italy. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Environmental and Chronological Studies of Aegean Coastal Sand Dune Formations.


63. VII. Alps-Adria Scientific Workshop, 2008, Stara Lesna, Slovakia. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Potential effects of land use change around the inner lake in Tihany, Hungary – Examination of geology, pedology and plant cover/land use interrelations.
FaceBook  Twitter