Ανακοινώσεις(συνέδρια)

79. 5η συνάντηση Ελλήνων Γεωμορφολόγων, Πάτρα, 3η Δεκεμβρίου 2010. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

  • The morphotectonic units of Ikaria island-Contribution in the Natural Hazards Research.
  • Environmental and human impacts in the aquatic system of Prespa Lakes using remote sensing techniques and GIS.

78. Landscape archaeology. Egypt and the Mediterranean world, Cairo, Egypt, 19-21 September 2010. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

  • Holocene Palaeogeographical reconstruction of the western part of Naxos island (Greece).
  • Reconstructing a changing environment between the ancient city of Samos and the Heraion Temple (Samos island, Greece).

77. European Geosciences Union, General Assembly 2010, Vienna, Austria, 02-07 May 2010. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

  • Paleoenvironmental evolution of Vigla western Naxos (Cyclades, Greece), depositional environment and sea level changes in Upper Holocene.
  • Holocene Palaeogeographical reconstruction of the southeastern part of Samos island (Greece).
  • Sea-level change model predictions based on geomorphological data in Cyclades (Greece) and Tunisia.
FaceBook  Twitter