Ανακοινώσεις(συνέδρια)

80. XVIII. INQUA Congress Bern 20-27/07 2011. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

  • Testing competing GIA models against ?eld observations along the Tyrrhenian coasts of Italy.
  • Morphology and OSL-based geochronology of the Holocene coastal dunes fields of Naxos Island (Cyclades, Greece): preliminary results.
FaceBook  Twitter