Ανακοινώσεις(συνέδρια)

Συνέδρια 2001 - 2020

80. XVIII. INQUA Congress Bern 20-27/07 2011. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Testing competing GIA models against ?eld observations along the Tyrrhenian coasts of Italy.
 • Morphology and OSL-based geochronology of the Holocene coastal dunes fields of Naxos Island (Cyclades, Greece): preliminary results.

79. 5η συνάντηση Ελλήνων Γεωμορφολόγων, Πάτρα, 3η Δεκεμβρίου 2010. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • The morphotectonic units of Ikaria island-Contribution in the Natural Hazards Research.
 • Environmental and human impacts in the aquatic system of Prespa Lakes using remote sensing techniques and GIS.

78. Landscape archaeology. Egypt and the Mediterranean world, Cairo, Egypt, 19-21 September 2010. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Holocene Palaeogeographical reconstruction of the western part of Naxos island (Greece).
 • Reconstructing a changing environment between the ancient city of Samos and the Heraion Temple (Samos island, Greece).

77. European Geosciences Union, General Assembly 2010, Vienna, Austria, 02-07 May 2010. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Paleoenvironmental evolution of Vigla western Naxos (Cyclades, Greece), depositional environment and sea level changes in Upper Holocene.
 • Holocene Palaeogeographical reconstruction of the southeastern part of Samos island (Greece).
 • Sea-level change model predictions based on geomorphological data in Cyclades (Greece) and Tunisia.

76. International conference on urban flood management, 25-27 November 2009. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Flood modeling in Karlovassi basin area – Samos island (Greece).
 • Flooding in Athens: The Kephisos River flood event of 21-22/10/1994.

75. 11th International conference on environmental science and technology, 3-5 September 2009. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • The role of climate variability and human activities in the dune fields evolution in Naxos island, Greece.
 • Urban flood modelling in Karlovassi area – Samos island.
 • Soil erosion in wider urban areas (Athens – Budapest).

74. 7th International Conference on Geomorphology, 6-11 July, 2009. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Palaeoenvironmental records in western Naxos (Greece) and sea level changes in Upper Holocene.

73. National Symposium on Drought and Desertification, 16-18 June 2009, Konya, Turkey. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • The causes, evolution and environmental evaluation of sand dunes activity in Manisa-Akselendi plain.

72. 3rd Meeting of Greek geomorphologists, Athens 24-25/10/08, Greece. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Planation surfaces and their characteristics on Tinos island (Cyclades – Greece).
 • Μελέτη των ωκεανογραφικών, ιζηματολογικών και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της παραλιακής ζώνης της ΝΔ Σάμου.

71. 8th International Hydrogeological Congress, Athens, Greece. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Geomorphologic factors affecting intrinsic vulnerability in fissured media, application on Falatados – Livada area, SE Tinos island (Cylades – Greece).
 • Geological and tectonic study of the fissured rocks of the Hellenides and their hydrogeological pattern.

70. 910th Plinius Conference on Mediterranean storms, EGU Tropical Conference Series, Nicosia Cyprus, 22-24 September 2008. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Does climatic change in precipitation drive erosion and desertification in Naxos island, Greece?

69. International meeting on Geoinformation in Geocultural Landscapes ‘From present to past through landscape’, Þingvellir, Iceland, 5-6th September, 2008. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Application of digital terrain analysis to geoarcheology: a case study from Thera Island (Greece).
 • Formalisation of a GIS-Based Methodology for Landscape change analysis: Example of Erosion in Naxos island (Aegean Sea, Greece).

68. 33rd IGC, International Geological congress, Oslo 2008, August 6-14th 2008, Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • The role of climate variability and human activities in the dune fields evolution in Naxos Island, Greece.

67. Conference ‘Historical GIS 2008’, UK, 2008. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Geoinformation Technology Used for Analysis of the Landscape Evolution during Historical Times.

66. Final Cost 634 International Conference on an off-site Envionmental Impacts, July 01-03, Aveiro, Portugal, Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Geologic and geomorphologic factors in erosion risk index. Case study: Syros Island (Cyclades-Greece).
 • Erosion risk modeling and erosion influence to soil geochemical composition. Case study: Eastern Kopaida plain, Central Greece.

65. Conference Landscape Evolution & Geoarchaeology -13th Belgium-France-Italy-Romania Geomorphological Meeting, June 18-21, 2008 - Porto Heli, Greece. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Geoarchaeological study on Attica’s paleogeographic evolution.
 • Using soft computing approach to study problems in geo-archaeology: examples from the Greek Territory.

64. 37th International Symposium on Archaeometry, 12-16 May 2008, Siena, Italy. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Environmental and Chronological Studies of Aegean Coastal Sand Dune Formations.

63. VII. Alps-Adria Scientific Workshop, 2008, Stara Lesna, Slovakia. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Potential effects of land use change around the inner lake in Tihany, Hungary – Examination of geology, pedology and plant cover/land use interrelations.

62.Conference ‘12th Belgium-France-Italy-Romania Geomorphological Meeting, ‘Climatic change and related landscapes’, Savona, 2007. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • An algorithm for the description of coastal recession.
 • Recent evolution of an eustaticaly submerged coastal zone in the island of Naxos (Cylades, Aegean Sea).
 • Geomorphological evolution of the Kalivia coastal zone (SW Attika) in relation to human activities.
 • The soil erosion in the greater urban area (Athens – Budapest).

61. COST 634 Conference ‘Off-Site Impacts of Soil Erosion and Sediment Transport’, Prague, 2007. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Describing the evolution of landscape in Karlovassi basin (Samos, Greece). Introduction of an algorithm to analyze the temporal process.

60. Conference ‘8th PanHellenic Geographical conference’, Athens, 2007. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Geomorphological and faulted zones: An approach on some selected areas of Greece using GIS and expert system methodology.
 • Prepairing the soil loss prediction map of the Sarviz Valley, Hungary.

59. COST 634 Conference ‘Soil and Hillslope Management using Scenario Analysis and Runoff-Erosion models: a Critical Evaluation of Current Techniques’, Florence, 2007. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Development of a software to describe the temporal evolution of landforms.

58. Conference ‘5th International Congress of the European Society for Soil Conservation, Changing Soils in a Changing World: the Soils of Tomorrow’, Palermo, 2007. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Soil erosion risk and sediment transport within Paros Island, Greece.

57. AquaTerra Conference ‘World Forum on Delta & Coastal Development’, 2007. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • The consequences of a a future eustatic sea-level rise on the delta of the River Acheloos (Ionian sea).
 • Decision Support System using GIS for Hydrological and Hydraulic Modeling.
 • Urban Flood Management in Cyprus- Case study in Nicosia urban area.

56. Conference ‘Landmarks and socio-economic Systems: constructing of pre-industrial Landscapes and their Perception by contemporary Societies’, Le Mans, 2006. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Approaching diverse European dynamic pre-industrial landscapes in the volcanically active regions of Greece and Iceland.

 55. Ημερίδα - 2η Συνάντηση Γεωμορφολόγων, 2006. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Two and three dimension visualization of spatial fuzzy areas: one example of erosion risk map.

54. Conference ‘2nd MC and Working Groups Meeting for Urban Flood Management’, 2006. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Decision Support System using GIS for Hydrological and Hydraulic Modeling.

53. International Colloquim, 11th Joint Geomorphological meeting (Belgium, Italy, France, Romania), 'Ol' Man River' Geo-archaeological aspects of rivers and river plains, Ghent 2006. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Study of erosional processes using archaeological data in a G.I.S. platform: the case of Thessaloniki (Greece).

52.3rd Magyar Földrajzi Konferencia Budapest, 2006. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Evaluating material loss and accumulation rates on high slope plots. Case study at Moussouron municipality (Crete, South Greece).
 • Modeling erosion risk at Mountain Penteli (Athens – Greece).

51. Pan-European conference ‘Remote Sensing and Spatial Analysis Tools for Erosion Processes’, 2006. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Erosion Risk model for the Karlovassi basin, Samos island-Eastern Aegean Sea, Greece.
 • Recognition of erosion risk areas using neural network technology: an application to the island of Corfu.

50. Hazards, 2006. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 •  Natural Hazards and manmade parameters affecting Milos island landscape, Greece.

49. 13th International Multi Conference ‘ACS Artificial Intelligence, Biometrics and Information Technology Security Computer Information Systems and Industrial Management Applications’, 2006. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Visualization of Five Erosion Risk Classes using Kernel Discriminants.

48. Sixth International Conference on Geomorphology, September 7-11, 2005, Zaragoza, Spain. Ανακοινώθηκε η εργασία:
Solution of the linear diffusion equation for modeling erosion processes with a time varying erosion coefficient.

 • 47. International Conference ‘Reorganizing field and landscape structures in a context of building strategies for water and soil protection’, organized by the COST Action 634, Lublin, Poland, 15-17 September 2005. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:
 • Modelisation of erosional procedures in Cyclades Islands (Aegean Sea – Greece)
 • Developing a neuro-fuzzy system to classify the drainage sub-basins according to erosion processes in the island of Lefkas (Greece).

46. 6th International Symposium Computer Mapping and GIS for Coastal Zone Management, 2005. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Structural control of Geomorphological evolution of Meganissi island (Ionian Sea) coastal zone and coastal erosion risk detection.

45. International Conference soil conservation management, perception and policy, Mont Saint Aignan, 2005. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Modelling slope erosional processes.

44. 6th International conference on Geomorphology, 2005, Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Late Quaternary paleogeographic evolution of the mid western coastal zone of Naxos island (Cyclades, Greece).

43. Pan-European Conference ‘Reorganizing field and landscape structures in a context of building strategies for water and soil protection’, 2005. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Developing a neuro-fuzzy system to classify the drainage sub-basins according to erosion processes in the island of Lefkas (Greece).
 • Modelisation of erosional procedures in Cyclades Islands (Aegean Sea – Greece).

42. 7ο Πανελλήνιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Υδρογεωλογίας, 2005. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Procedures concluded to erosion geomorphological characteristics of Naxos, Mykonos, Tinos islands (Aegean Sea).

41. 6th International conference on Geomorphology, 2005. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Late Quaternary paleogeographic evolution of the mid western coastal zone of Naxos island (Cyclades, Greece).

40. COAST GIS: 6th International Symposium Computer Mapping and GIS for Coastal Zone Management, 2005. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Late Quaternary morphological evolution of the Cyclades islands (Greece) using GIS.
 • Using GIS to study the Coastal Geomorphology of the Acheloos River Mouth in West Greece.
 • Structural control of Geomorphological evolution of Meganissi island (Ionian Sea) coastal zone and coastal erosion risk detection.

39. ACS -CISIM, 2005. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Visualization of multivariate data with additional class information.

38. 10ο Διεθνές Συνέδριου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 2004. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Ένα παράδειγμα σύζευξης γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (Γ.Σ.Π) με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης (ασαφής λογική & νευρωνικά δίκτυα): Εφαρμογή στη γεωμορφολογία.

37. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ ‘Αξιοποίηση των Νέων τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση’, Αθήνα 16-17 Οκτωβρίου 2004. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Εφαρμογή των τεχνολογιών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) στη διδασκαλία των μαθημάτων Γεωγραφίας, Γεωλογίας, Περιβάλλοντος, και Ιστορίας.

36. Littoral2004, 7th International Conference Delivering Sustainable Coasts: Connecting Science and Policy, 2004. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Coastal configuration variability and retreat of the five largest Ionian islands (W. Greece).

35. 7ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, 2004. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • The effect of rift zones in the morphological structures of lakes Iliki and Paralimni (Viotia – Greece) and their formation.

34. 6th International Symposium Computer Mapping and GIS for Coastal Zone Management, 2003. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Natural processes and dynamics of the coastal zone of Paros island (Cyclades islands of Aegean Sea), towards its sustainable development.

33. 10th International Multi-Conference on Advanced Computer Systems, Miedzyzdroje, 2003. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Choosing representative data items: Kohonen, Neural Gas or Mixture Model? A case study of erosion data.

32. International Conference on ‘Quaternary coastal morphology and sea level changes’, 2003. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Modeling geomorphological processes in the coastal area using soft computing approach. A case study from the island of Corfu (Greece).
 • Geomorphological evolution of Meganisi island (Ionian Sea) coastal zone detection.
 • Geomorphological and Environmental evolution of Salamina coastal zone.

31. Συνέδριο που διοργανώθηκε από το ΓΕΩΤΕΕ με θέμα: ‘Το νερό στον 21ο αι. Προβλήματα – Προοπτικές’, 2003. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Συσχέτιση της διαμόρφωσης των πρανών της περιοχής των λιμνών Υλίκης και Παραλίμνης (Βοιωτία) με τον τεκτονισμό.

30. 1st International Conference on Environmental Research & Assessment, 2003. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Fire Danger Index Using soft computing approach in GIS – Web platform – A case study from Greece.
 • Drainage system study through Remote Sensing & GIS algorithm development techniques. Case study: South Peloponnesus.
 • Choosing data vectors representing a huge data set: A comparison of Kohonen’s maps and the neural gas method.
 • Choosing data vectors representing a huge data set: Kohonen’s som applied to the Kefallinia erosion data.

29. LVII Scientific Session ‘Biometry: Theory and Practice’, 2002. Ανακοινώθηκε εργασία:

 • Establishing erosion risk index, exemplified by data from Greek islands.

28. Symposia on Methods of Artificial Intelligence, 2002. Ανακοινώθηκε εργασία:

 • Problems encountered when determining the erosion risk of an event in case of imprecise information.

27. XV-th Summer School of Biometrics, 2002. Ανακοινώθηκε εργασία:

 • Self-organizing maps as a tool for comparison of two classifications.

26. 1st Conference of the European Federation of Marine Science and Technology Societes (EFMS), 2002. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Geomorphological and Hydrological setting of the touristic beaches of the Paros island.
 • Geomorphological and Environmental changes of south Attika coastal zone.

25. Congress of Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications, and Geology II, 2002. Ανακοινώθηκαν εργασίες:

 • Study of environmental and geomorphological consequences at Acheloos delta (West Greece) due to anthropogenic interferences, using GIS.
 • Environmental monitoring in Sidari bay (Corfu island) using Remote Sensing and GIS techniques.
 • Geomorphological study of Samaria gorge (Crete) using Remote Sensing techniques and GIS.

24. Συνέδριο με θέμα: Κοινωνικές πρακτικές και χωρική πληροφορία: Ευρωπαϊκή και Ελληνική Εμπειρία στα ΓΣΠ, 2002. Ανακοινώθηκαν εργασίες:

 • Η επικινδυνότητα διάβρωσης της νήσου Πάρου με τη χρησιμοποίηση κανόνων ασαφούς λογικής σε περιβάλλον ΓΣΠ.
 • Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για το πρόγραμμα Edunet: Πανελλήνιο Δίκτυο για την εκπαίδευση.
 • Εφαρμογή της Τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), στη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας & Ιστορίας.
 • Ανάπτυξη GIS για την αποτύπωση και ανάλυση των καταστροφών στο δήμο Ν. Φιλαδέλφειας, από το σεισμό της 07/09/99.
 • Γεωμορφολογική και περιβαλλοντική μελέτη της νότιας Εύβοιας με χρήση μεθόδων Τηλεανίχνευσης και GIS.

23. 6th Pan-Hellenic geographical congress of the Hellenic Geographical Society, 2002. Ανακοινώθηκαν εργασίες:

 • Drainage features and the discontinuous structure of the island of Naxos in GIS platform.
 • Classification of drainage basin for environmental purposes in GIS platform using soft computing approach.
 • Self –organizing maps – a helpful tool in clustering areas with similar factors of erosion risk.
 • Geomorphological characteristics in Leukas island using GIS.
 • Υπολογισμός επικινδυνότητας διάβρωσης στη νήσο Νάξο με τη χρησιμοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

22. 14th Conference on Computational Statistics, 2002. Ανακοινώθηκε εργασία:

 • Logistic discriminant analysis and probabilistic neural networks in estimating erosion risk.

21. VI International conference ‘Protection and Restoration of the Environment’, 2002. Ανακοινώθηκαν εργασίες:

 • Remote Sensing and GIS technology in Andros’ island environmental characteristics.
 • Land use – Land cover classification for the island of Cephalonia.

20. 3rd International conference on Risk Analysis, 2002. Ανακοινώθηκε εργασία:

 • Erosional processes in the nort-eastern part of Attika (Oropos coastal zone) using web-GIS and soft computing technology.

19. Β’ Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, 2002: Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • GIS and Visualisation techniques in the Geoarchaeology and cultural heritage of Santorini islands.
 • Δημιουργία και Εφαρμογή του αλγορίθμου ‘Grid Maker’ στον εντοπισμό παράλληλων ρηγμάτων στη νήσο Σίφνο.

18. 7ο συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 2001. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Digital Image Processing, Photogrammetry and GIS methods in environmental studies.
 • A sanitary landfill selection in Naxos island with the use of GIS and a system of multiple criteria.
 • An erosion risk map on Samos island, based on fuzzy models, taking into consideration landuse situation after the fire of July 2000.
 •  

17. 20th International cartographic conference, 2001. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Examples of erosion risk maps using Boolean and fuzzy logical rules in GIS web platforms.
 • Geomorphological cartography using Remote Sensing and GIS techniques at Milos island.

16. 9ο Διεθνές συνέδριο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 2001. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και χάρτη επικινδυνότητας διάβρωσης της περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας χρησιμοποιώντας κανόνες ασαφούς λογικής σε περιβάλλον Γ.Σ.Π..

15. 3ο Συνέδριο Χρηστών MapInfo ‘Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα’, 2001. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Εφαρμογή των GIS στην Περιβαλλοντική Διαχείριση του Ν. Κεφαλληνίας.
FaceBook  Twitter

Συνέδρια 1990 - 2000

14. 2nd International congress of ‘Satelite applications and environment’, 2000. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • A new approach in the use of GIS on the estimation of values, using grid models to describe real nature conditions.
 • Η συμβολή της Τηλεανίχνευσης στη  γεωαρχαιολογία - Σχεδιασμός φίλτρων ανίχνευσης ορίων.

13. 6ο Συνέδριο Χαρτογραφίας, Χ.Ε.Ε.Ε., 2000. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Κατασκευή περιβαλλοντικής βάσης δεδομένων και αντίστοιχου χάρτη για τη νήσο Κεφαλληνία με τη χρήση τεχνολογίας GIS.
 • Κατασκευή περιβαλλοντικού χάρτη μέσω ψηφιακής στερεοσκοπικής παρατήρησης και GIS.

12. 6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 2000. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Παράκτια Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και χρήσεις γης της νήσου Ιθάκης με τη χρήση GIS.

11. Συμπόσιο ‘Γεωτουριστικά, Γεωπολιτιστικά Μονοπάτια και Γεωμυθότοποι’, 2000: Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Γεωπεριβαλλοντικές μεταβολές στην περιοχή του Λαυρίου από τους προϊστορικούς χρόνους έως σήμερα.
 • Η κατανομή των ανεμόμυλων σε σχέση με την φυσική Γεωγραφία των Κυκλάδων.

10. 1ο Πανελλήνιο συνέδριο: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις,  1999. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Μελέτη της διαβρωσιμότητας του αναγλύφου σε περιβάλλον Γ.Σ.Π. με τη χρήση κανόνων ασαφούς λογικής.
 • Εκτίμηση της κατανομής των πυρκαϊών ως φυσική καταστροφή στα νησιά του Βορείου Ιονίου πελάγους με τη χρήση GIS.
 • Χωρική κατανομή του ετήσιου θερμοκρασιακού εύρους στον Ελλαδικό χώρο με τη χρήση GIS’.

9. Διημερίδα με θέμα ‘Διαστημικές Εφαρμογές και Περιβάλλον’, 1999. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Κατασκευή λογισμικού για την παρακολούθηση μέσω GPS κινούμενων αντικειμένων σε πολλαπλά παράθυρα συστήματος GIS.

8. 5ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, 1999. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Using Internet – based GIS technology to handle Geomorphological and Environmental data.
 • Ψηφιακή αναπαράσταση της μορφολογίας του ηπειρωτικού και υποθαλάσσιου συνεχούς περιβάλλοντος της κοιλάδας της Βασιλικής (νήσος Λευκάδα), με τη χρήση αλγορίθμων GIS.
 • Land cover Thematic map production by photointerpretation and quantitative analysis of Satellite imagery.
 • Μελέτη οπτικής επαφής επιλεγμένων χώρων της νήσου Ιθάκης, με τη χωματερή – Ανάλυση του προβλήματος με τη χρήση κατάλληλου αλγορίθμου σε GIS.

7. 6th international conference on Environmental Science and Technology, 1999. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • A morphometric analysis using GIS to deduce geomorphological process - natural hazards, at Zakynthos islands.

6. International conference ‘On the good use of GIS in ancient landscape studies’, 1998. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Orientation analysis on possible Roman cadastre lines with the use of G.I.S. tools.
 • Evaluating the distances between Roman sites and physical characteristics at Patra area (Greece): A G.I.S. solution.

5. International congress ‘Geoarchaeology of the landscapes of classical antiquity’, 1998. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • A Beziers example to demonstrate a GIS based methodology on selecting possible Roman cadastre grids.
 • A GIS based database to process Roman Cadastre and Settlements.

4. 3rd Hellenic Environmental congress of Hellenique Physic union, 1998. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • A drainage basin analysis using GIS technology to evaluate natural hazards.
 • GIS on Drainage System quantitative analysis.
 • An expert GIS system to evaluate natural conditions and automatically select locations that meet selection criterias.

3. 1st International Congress of Hellenic Astronautical association, 1997. Ανακοινώθηκαν οι εργασίες:

 • Estimating slopes with GIS methods.
 • Ανάπτυξη Μεθοδολογίας βασιζόμενη στα GIS για την ανάλυση των χρήσεων γης των Παξών (Ιόνιο).
 • Geomorphological Cartography, applying Remote Sensing, GIS and GPS technology.

2. International Symposium on Engineering Geology and the Environment, 1997. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Development of a GIS-based methodology to analyze Geological, Geomorphological and Environmental data of the island of Zakynthos.

1. 4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, 1995. Ανακοινώθηκε η εργασία:

 • Γεωμορφολογική Μελέτη της Θήρας – Σύνθεση Παλαιοαναγλύφου.
FaceBook  Twitter