Όμιλος AVMap

Στην προσπάθεια για διαρκή εξέλιξη οι επιχειρήσεις που ιδρύσαμε δημιούργησαν το 2004 τον Όμιλο AVMap. Παρά την αυτονομία και το αυτοδιοίκητο της κάθε εταιρείας, όλες οι εταιρείες μοιράζονται κοινούς πόρους και λειτουργούν κάτω από κοινό σχέδιο ανάπτυξης. Με κεντρική εταιρεία την AVMap GIS AE, εταιρεία που εκτελεί έργα πληροφορικής και γεωπληροφορικής για το Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ο Όμιλος AVMap αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ομίλους στη χώρα μας, με μηδενικό δανεισμό, σημαντικές επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία, επιχειρηματική δράση από το 2007 σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες.

Εμείς, οι άνθρωποι του Ομίλου AVMapGroup, με ενδιαφέρον, υπευθυνότητα και εργατικότητα, έχοντας γνώμονα τον επαγγελματισμό και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, δημιουργήσαμε μία ομάδα ανθρώπων ικανών να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές, αλλά και στις πλέον σύνθετες απαιτήσεις σας. Αποκτήσαμε κατάλληλες υποδομές, εξασφαλίσαμε αξιόπιστες και ισχυρές συνεργασίες με σημαντικές εταιρείες και φορείς, ώστε να είμαστε πάντα σε θέση να ανταπεξέλθουμε σε κάθε πρόκληση.

Στην προσπάθειά μας αυτή, ανανεώνουμε και συμπληρώνουμε διαρκώς το στελεχιακό δυναμικό μας με έμπειρους επιστήμονες, που έχουν βούληση και διάθεση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα στο δυναμικό πλέον περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Φροντίζουμε για τη διαρκή επιμόρφωση των συνεργατών μας και για την εμπλοκή τους σε ερευνητικά προγράμματα, Εθνικά και Ευρωπαϊκά.

Ανταποκριθήκαμε με επιτυχία στην υλοποίηση περισσότερων από 60 ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για Δήμους και Νομαρχίες της χώρας μας και του εξωτερικού, υλοποιήσαμε μέρος του έργου για την ασφάλεια δικτύων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004, συμμετείχαμε σε πλήθος Ευρωπαϊκών ομάδων για την υλοποίηση πολυδιάστατων ερευνητικών προγραμμάτων.

Δημιουργήσαμε με πολύ προσεκτικά βήματα τις προϋποθέσεις για επέκταση των δραστηριοτήτων μας στην Κύπρο και στις Βαλκανικές χώρες. Αναπτύξαμε ένα δίκτυο συνεργατών, οριζόντιας και κατακόρυφης δομής, ικανό να ανταπεξέλθει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργων.

Επενδύσαμε (κατά τη 2ετία 2007-2008) στην βασική και εφαρμοσμένη έρευνα περισσότερα από 140.000 ευρώ, ενώ λάβαμε επιδοτήσεις για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης από την ΓΓΕΤ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 134.000 ευρώ. Για το 2009-2010 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 290.000 ευρώ σε στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης, όπως οι εξαγορές εταιρειών, η εδραίωσή μας στην Κυπριακή αγορά, η έρευνα σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Επιπλέον, επενδύθηκαν περισσότερα από 1.2εκ. ευρώ για την αγορά νέου κτηρίου γραφείων για εταιρίες του Ομίλου. Για το 2011-2012 έχουν ήδη προγραμματισθεί επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τις 65.000 ευρώ, με στόχο τη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και τη λήψη μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς για τα υπάρχοντα. Τέλος, την ίδια διετία, υλοποιείται το επιδοτούμενο αναπτυξιακό σχέδιο ύψους 196.000 ευρώ.

Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι για εμάς το μεγαλύτερο κεφάλαιο της κάθε εταιρείας του ομίλου είναι οι άνθρωποί της, οι οποίοι δεν εργάζονται για εμάς αλλά μαζί με εμάς και εσάς και όσο θα συνεχίζουν να εργάζονται με τον ίδιο ενθουσιασμό, η επιτυχής πορεία μας είναι εξασφαλισμένη.

Φιλικά,
Δρ.Δρ. Ανδρέας Βασιλόπουλος
Πρόεδρος Ομίλου AVMap Group

FaceBook  Twitter