Χρηματοδoτήσεις

Νέοι, σύγχρονοι κάδοι απορριμάτων τοποθετήθηκαν στο Δήμο Κορυδαλλού. Η προμήθεια έγινε από τη ΔΕΠΑΠΕΚ (Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Κορυδαλλού) μέσω δωρεάς ύψους 35.000€ που έδωσε η AVMap GIS AE. Οι νέοι κάδοι είναι μεταλλικής κατασκευής, 1100 λίτρων ο καθένας, με προδιαγραφές εξωτερικού χώρου.

Περισσότερα: Δωρεά 35.000€ στο Δήμο Κορυδαλλού

FaceBook  Twitter