Χρηματοδoτήσεις

Από το 2004, μέσω των εταιρειών του Ομίλου AVMap, επιλέγουμε κάθε έτος 3 τελειόφοιτους ΑΕΙ με αξιοσημείωτες επιδόσεις, για τους οποίους καλύπτουμε τα έξοδα παρακολούθησης μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών που χρειάζονται στην σύγχρονη δομή της κοινωνίας μας. Παράλληλα, έχουμε ενισχύσει δεκάδες φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ με Υποτροφίες έρευνας μικρής διάρκειας (έως 6 μηνών), για τη μετάβαση σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και την απόκτηση ερευνητικής εμπειρίας και δεξιοτήτων.

Στα πλαίσια της ενίσχυσης νέων ερευνητών, εντάσσεται και η απόφαση για ενίσχυση υπαλλήλων και εξωτερικών συνεργατών του Ομίλου, για την αγορά τεχνικών βιβλίων, την παρακολούθηση σεμιναρίων και τη συμμετοχή σε ερευνητικές αποστολές του εξωτερικού.

FaceBook  Twitter