Χρηματοδoτήσεις

Τον Σεπτέμβριο ολοκληρώνεται η φάση της πιλοτικής εφαρμογής της πλατφόρμας myGIS και τον Οκτώβριο του 2012 βγαίνει στον αέρα! Δίνουμε την ευκαιρία στην τεχνική υπηρεσία του δήμου, στον ελεύθερο επαγγελματία, στον δάσκαλο, στον ερευνητή, στην επιστημονική ομάδα, στο τμ. Marketing κάθε εταιρείας να επεξεργαστεί χωρικά δεδομένα εντελώς δωρεάν.

Περισσότερα: Free GIS

FaceBook  Twitter