Χρηματοδoτήσεις

Με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης του Ομίλου AVMap και λίγο πριν τις μεγάλες διοικητικές αλλαγές στην γεωγραφική ζώνη της Ελλάδας, παρέχονται δωρεάν όλοι οι νέοι χάρτες συνδυάζοντας την προγενέστερη και την νέα διοικητική δομή.

FaceBook  Twitter