Κοινωνική Προσφορά

Η AVMap GIS AE, στα πλαίσια των δράσεων Κοινωνικής Συνεισφοράς, ανακοινώνει το πρόγραμμα "Δημοτικός e-πάλληλος", για την εκπαίδευση 3.000 Δημοτικών Υπαλλήλων, σε συνεργασία με την Action Synergies. Το πρόγραμμα αποφασίστηκε στα τέλη του 2010, αλλά η δαπάνη εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο των εταιρειών, τον Μάρτιο 2011.

Περισσότερα: Δωρεάν εκπαίδευση 3.000 Δημ.Υπαλλήλων

FaceBook  Twitter