Κοινωνική Προσφορά

Βάσει πάγιας πολιτικής που έχει καθιερωθεί εδώ και 10 έτη, διανέμουμε δωρεάν επιστημονικά συγγράμματα και εκδόσεις διεθνών ευρωπαϊκών οίκων σε όλες τις βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων της χώρας και στις μεγαλύτερες δημοτικές βιβλιοθήκες.

FaceBook  Twitter