Διοίκηση έργων

Για το Δήμο Ψαρών αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό τη διαχείριση πληροφοριών σχετικών με την τοπογραφία ,τη γεωμορφολογία, τη γεωλογία, την παράκτια ζώνη και την περιβαλλοντική διαχείριση της περιοχής.

Στα πλαίσια του έργου αυτού ο φορέας ανάθεσης προμηθεύτηκε το ανάλογο λογισμικό πρόγραμμα καθώς και έντυπους έγχρωμους θεματικούς χάρτες. Τέλος, η εταιρία ανέλαβε την εκπαίδευση των  χειριστών του συστήματος στη χρήση της ψηφιακής βάσης δεδομένων με στόχο την αυτοδύναμη αξιοποίηση του ΓΠΣ.
Έτος υλοποίησης: 2003

FaceBook  Twitter