Διοίκηση έργων


Για το Δήμο Ομηρούπολης αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό τη διαχείριση πληροφοριών σχετικών με την τοπογραφία, τη γεωμορφολογία, τη γεωλογία, την παράκτια ακτογραφία και την περιβαλλοντική διαχείριση της περιοχής.

Ο φορέας ανάθεσης προμηθεύτηκε τον ανάλογο εξοπλισμό και λογισμικά καθώς και έντυπους έγχρωμους θεματικούς χάρτες, ενώ  το προσωπικό του Δήμου εκπαιδεύτηκε στη χρήση και τη διαχείριση του συστήματος και απέκτησε επαρκή εξοικείωσή με τις νέες τεχνολογίες.
Έτος υλοποίησης: 2003

 

FaceBook  Twitter