Διοίκηση έργων


Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκαν ψηφιακά δεδομένα του Δήμου Σπάρτης που αφορούσαν σε πολεοδομικά στοιχεία, σημεία ενδιαφέροντος και οδικό δίκτυο.

Τα δεδομένα αυτά εισήχθησαν σε ΓΠΣ και, παράλληλα, αναπτύθηκαν εφαρμογές Διαχείρισης έργων οδοποιίας, πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων, δικτύου ηλεκτροφωτισμού, δημοτικής περιουσίας, χρήσεων γης, πολεοδομίας και οικοδομικών αδειών. Για τις ανάγκες του έργου ο φορέας ανάθεσης προχώρησε σε  προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικών και εφαρμογών.
Έτος υλοποίησης: 2008 - 2009

FaceBook  Twitter