Διοίκηση έργων


Με το έργο ΄Προσαρμογή, ανάπτυξη & εγκατάσταση συστήματος και εφαρμογής διαχείρισης πολεδομικών και χωροταξικών δεδομένων ο Δήμος Χαλκιδέων αναβαθμίζει τις ψηφιακές του υπηρεσίες.

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκαν εφαρμογές με τις οποίες ο Δήμος διαχειρίζεται τα πολεοδομικά και χωροταξικά δεδομένα που αναπτύχθηκαν για όλη την περιοχή του Δήμου (όρια πρώην δημοτικών διαμερισμάτων, όρια οικισμών, αρχαιολογικών χώρων, χρήσεων γης, κτλ). Επίσης, χάρις στη δικτυακή εφαρμογή ΓΠΣ που αναπτύχθηκε τα δεδομένα διατίθενται στο διαδίκτυο τόσο για άλλες εμπλεκόμενες ομάδες και υπηρεσίες του Δήμου, όσο και για το ευρύ κοινό. Ο φορέας ανάθεσης προμηθεύτηκε τον ανάλογο εξοπλισμό και λογισμικά, ενώ το προσωπικό του φορέα εκπαιδεύτηκε στην χρήση και την διαχείριση του συστήματος. Για την ενημέρωση των πολιτών για το νέο γεωπληροφοριακό σύστημα του Δήμου και την εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες οργανώθηκαν δράσεις προβολής του έργου όπως ημερίδες και διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό.
Έτος υλοποίησης: 2009

 

FaceBook  Twitter