Διοίκηση έργων


Για τον Δήμο Μουσούρων αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό ΓΠΣ με σκοπό την διαχείριση διαφόρων πληροφοριών όπως είναι τα όρια των ιδιοκτησιών, ο πολεοδομικός ιστός, το οδικό δίκτυο,οι διαδρομές των απορριμματοφόρων, τα δίκτυα υποδομής, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και οι θέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος.

O φορέας ανάθεσης αφότου προμηθεύτηκε το κατάλληλο λογισμικό πρόγραμμα οργανώθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια από την εταιρεία για τους χειριστές του συστήματος.
Έτος υλοποίησης: 2004

FaceBook  Twitter