Διοίκηση έργων

Το έργο αφορά στη προμήθεια του τμήματος του ορθοφωτομωσαϊκού χάρτη της περιοχής του Δ. Μουσουρών.


Η εταιρία προμηθεύτηκε από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού ασπρόμαυρη αεροφωτογραφία κλίμακας 1:33.000 για την οποία πραγματοποίησε γεωμετρική διόρθωση ενώ  γεωανέφερε σε UTM Zone 34, WGS 84 σύστημα συντεταγμένων.
Έτος υλοποίησης: 2004

FaceBook  Twitter