Διοίκηση έργων


Για το Δήμο Κρυονερίδας αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό τη διαχείριση πληροφοριών σχετικών σχετικών με την τοπογραφία, τη γεωμορφολογία,τη γεωλογία, την παράκτια ακτογραφία και την περιβαλλοντική διαχείριση της περιοχής.

Στα πλαίσια του έργου αυτού ο φορέας ανάθεσης προμηθεύτηκε το ανάλογο λογισμικό πρόγραμμα καθώς και έντυπους έγχρωμους θεματικούς χάρτες. Η εταιρία επίσης ανέλαβε να εκπαιδεύσει τους χρήστες της ψηφιακής βάσης δεδομένων και του λογισμικού ΓΠΣ με στόχο την αυτοδύναμη αξιοποίηση του συστήματος.
Έτος υλοποίησης: 2004 - 2005

FaceBook  Twitter